Actueel Nieuws

Nieuwe rekentool voor ET-regeling

Nieuws, 10 september 2018

NBBU heeft samen met Experts in Flex en de ABU een nieuwe en uitgebreidere versie van de ET-tool ontwikkeld. Hiermee kunnen uitzendbureaus, payrollbedrijven én de aanbieders van verloningssoftware inzicht krijgen in de regels, de juiste berekeningen maken en minstens zo belangrijk: controleren of met de uitruil voldaan wordt aan de belangrijke WML-grens.

De afgelopen maanden hebben NBBU, Experts in Flex en ABU zich nog verder in alle details verdiept en zijn onduidelijkheden voorgelegd aan de Inspectie SZW.

Henk Geurtsen, partner bij Experts in Flex: “De regeling is complex en foutgevoelig. We zien op veel loonstroken dat de manier waarop de uitruil wordt berekend niet juist is. Op het gebied van de vakantiedagen is het helemaal erg. Daar gaat het heel vaak fout.”

Fouten in loonstroken

Fouten in de berekening van de uitruil kunnen grote gevolgen hebben. Als er minder wordt uitgeruild dan dat er mag, dan is dat nadelig voor de uitzendkracht en het uitzendbureau. Maar als er teveel wordt uitgeruild dan heeft dat hele andere gevolgen: uitzendkrachten zullen dan achteraf nabetaald moeten worden om niet onder het WML te komen. Gebeurt dat wel, dan ligt een bezoek van de Inspectie SZW op de loer, en ook zal het tot major opmerkingen leiden bij onder andere een NEN-controle. De oorzaak van de problemen rondom de WML-toets zijn het gevolg van de wijzigingen per 1 januari 2018 in de ET-regeling. Met de WML-toets die opgenomen is in de tool kunnen deze problemen eenvoudig worden voorkomen.

Gratis voor NBBU-leden

Leden van de NBBU kunnen de tool gratis downloaden op MijnNBBU. Alle andere geïnteresseerden kunnen de tool bestellen via de website van Experts in Flex.