Duurzame Inzetbaarheid Nieuws

Oproep flexbranche aan werkgevers: overleg met flexwerkers en investeer naar behoefte

Marco Bastian Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid vergroot werkzekerheid flexkrachten en verhoogt rendement ondernemer

Hilversum – Op 5 november 2015 organiseerde de NBBU het Symposium Flexibele medewerkers duurzaam inzetbaar. Investeren in de gezondheid, weerbaarheid en betrokkenheid van medewerkers biedt voordelen voor alle partijen op de arbeidsmarkt: meer motivatie en minder verzuim bij de medewerkers en een hoger rendement voor de opdrachtgever en intermediair. “Onze oproep aan werkgevers is: treed in overleg met je flexwerkers en investeer naar behoefte”, aldus directeur Marco Bastian van brancheorganisatie NBBU op het symposium Flexibele medewerkers duurzaam inzetbaar. “Dat vergroot het werkplezier en werkzekerheid van flexkrachten en dat is ook goed voor het businessmodel van iedere ondernemer.”

Convenant Duurzame Inzetbaarheid met MKB-Nederland

De NBBU organiseerde het symposium op 5 november als onderdeel van het convenant Duurzame Inzetbaarheid, dat de brancheorganisatie voor intermediairs heeft gesloten met MKB-Nederland. Uit 104 inzendingen is de NBBU één van de 18 partners die hiervoor is geselecteerd. Dankzij het convenant ondersteunt de NBBU intermediairs op de arbeidsmarkt en adviseert hen hoe de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Aan het project nemen 25 leden van de NBBU deel. Zij vertegenwoordigen ruim 8.000 flexkrachten en intercedenten.

Sprekers uit de wetenschap, overheid, kennissector en flexbranche gaven hun visie en uitleg bij het onderwerp duurzame inzetbaarheid:

 • Esther de Kleuver, directeur Gezond en Veilig Werken Ministerie SZW:

  “De huidige tijd en veranderingen vragen om wendbare medewerkers en arbeidsorganisaties, die in staat zijn daarop in te spelen. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk en hebben een groot belang om tijdig de juiste maatregelen te nemen om de eigen inzetbaarheid op peil te houden en te verbeteren. Het ministerie van SZW wil het bewustzijn bij werkgevers en werknemers vergroten zodat ze eerder en op een goede manier in beweging komen om tijdig maatregelen te nemen. Hiertoe zetten we op dit moment voorlichtingscampagnes in en verspreiden we goede voorbeelden van werkgevers die al een goede aanpak hebben op het terrein van duurzame inzetbaarheid.”

 • Aukje Nauta expertinterview Flexibelwerkt4-2015

  Aukje Nauta, onafhankelijk onderzoeker en voormalig hoogleraar Employability in Arbeidsrelaties Universiteit van Amsterdam:

  “Medewerkers moeten gezond, gemotiveerd, betrokken en competent zijn, met vaardigheden waar vraag naar is. Die elementen bepalen of ze werk houden, maar ook of ze nieuw werk krijgen als dat nodig is. Als intermediair moet je blijven zoeken naar de individuele match: wie ben je, wat kan je, wat wil je en hoe komen jouw talenten optimaal tot hun recht? Dan krijgt de werkgever 20 procent meer productiviteit en de werknemer voelt zich senang.”

 • martin hersman de baak nbbu

  Martin Hersman, oud-topschaatser en vakgroepleider Vitaliteit opleidingsinstituut De Baak:

  “De manier van werken verandert continu; ontwikkelen is eigenlijk de nieuwe werkelijkheid. In die werkelijkheid is het belangrijk medewerkers te helpen bij het bepalen waar ze goed in zijn en bij het ontdekken waar ze energie van krijgen en hierin een ‘flow’ te bereiken, zodat ze optimaal kunnen presteren. We streven naar het beoordelen van mensen naar het ‘willen en kunnen’ in plaats van naar data als leeftijd en werkervaring van jaar tot jaar. “

 • Marco Hoogerland Talentenacademie NBBU

  Marco Hoogerland, oprichter van de Talentenacademie

  “Door een motiverende omgeving te bieden waarin medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun persoonlijke groei, leg je als ondernemer de basis om in wisselwerking met je medewerkers en opdrachtgevers de beste resultaten voor je bedrijf te behalen.”

1000ste lid van de NBBU

De NBBU groeit door! Tijdens het symposium over duurzame inzetbaarheid werd het 1000ste lid verwelkomd.

Meer over 1000ste lid NBBU