Actueel Nieuws

Percentage laagopgeleide flexwerkers dat na een jaar nog aan het werk is neemt toe

Nieuws, 12 juli 2017

Laagopgeleiden zijn vaker werkloos dan middelbaar en hoogopgeleiden, zo blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse 2017 van het UWV. In dit rapport uit het UWV zijn zorgen over deze groep. Zij hebben vaker een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Er is gelukkig ook goed nieuws: het percentage laagopgeleide flexwerkers dat na een jaar nog aan het werk is, neemt geleidelijk aan weer toe (van 53% van de instroom in 2012 tot 57% van de instroom in 2014). Er is dus licht aan het einde van de tunnel.

Toenemende flexibilisering

De afgelopen tien jaar is de flexibilisering op de arbeidsmarkt sterk toegenomen. Laagopgeleide werkzoekenden zullen in veruit de meeste gevallen op een tijdelijk of uitzendcontract aan de slag gaan. Hoewel een groot deel van hen in ieder geval een flink deel van het jaar aan het werk blijft, is de kans om opnieuw (tijdelijk) werkloos te worden zeker aanwezig. Flexwerk is lang niet altijd meer een opstap naar een vast contract. Dat geldt extra sterk voor laagopgeleiden. Uitzenders kunnen hier een belangrijke rol spelen.

Uitzendwerk houdt laagopgeleiden aan het werk

Het is voor flexwerkers helaas niet altijd makkelijk om aan het werk te blijven: 56% van de groep die op een tijdelijk contract aan het werk gaat en 46% van degenen die op een uitzendcontract aan het werk gaat is een heel jaar lang aan het werk. Maar aan de andere kant zijn er aanzienlijk meer laagopgeleiden die via een tijdelijk of uitzendcontract een heel jaar lang aan het werk blijven dan via een vast contract.

Benieuwd naar de andere resultaten van het rapport Kansen voor laagopgeleiden?

Download het rapport: Kansen voor laagopgeleiden