Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Prominente Nederlanders geven aftrap voor arbeidsmarkt van morgen

Nieuws, 6 juni 2013

Prominente experts uit de wetenschappelijke en financiële wereld, bedrijfsleven, politiek en onderwijs geven donderdag 6 juni de aftrap voor NBBU Sunrise: een zoektocht naar nieuwe standaarden op de arbeidsmarkt van morgen.

Bijzonder is dat deze decisionmakers – waaronder Mirjam Sterk (ambassadeur jeugdwerkloosheid), Mei Li Vos (PvdA), Ellen Dekkers (FNV Bondgenoten), Jarico Vos (JOVD), Doekle Terpstra (InHolland) en vele anderen – deze keer niet zelf met een visie komen. Zij formuleren vandaag tijdens de expertmeeting relevante vragen over de arbeidsmarkt, die vervolgens in de vorm van een prijsvraag worden voorgelegd aan studenten van verschillende hogescholen en universiteiten.

“Beslissers die ervaring hebben in het maatschappelijk debat, doen makkelijk uitspraken over wat de toekomst inhoudt”, zegt prof. dr. mr. Leo Witvliet, hoogleraar Interim Management aan Nyenrode Business Universiteit, begeleider van de expertmeeting. “Maar jongeren – de werkenden van de toekomst – willen niet dat er óver ze gepraat wordt. Ze willen zelf deelnemen aan de discussie en meebeslissen.”

‘Iedereen die wil werken, kàn werken’
De NBBU, brancheorganisatie in de uitzendmarkt, is initiatiefnemer van Sunrise. “Een vast dienstverband is niet meer voor het leven, de arbeidsmarkt wil mobiliteit en flexibiliteit”, verklaart directeur Marco Bastian. “Die wens sluit aan bij wat jonge mensen willen. Maar impliceert ook dat we ervoor moeten zorgen dat mensen zichzelf blijven ontwikkelen. We willen komen tot het ultieme doel: de inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die wil werken, kàn werken. Zo’n andere arbeidsmarkt vraagt om andere normen en waarden.”

Beste ideeën voor de arbeidsmarkt van 20XX
Om tot een nieuwe visie te komen, heeft de NBBU een wedstrijd uitgeschreven: Wie heeft de beste ideeën voor de arbeidsmarkt van 20XX? De ideeën zijn ingedeeld in vijf thema’s:

1.    De samenleving: welke ontwikkelingen zijn bepalend voor de arbeidsmarkt?

2.    Hoe ziet de nieuwe werkende eruit?

3.    Hoe ziet werkgeverschap eruit?

4.    Welke vraagstukken spelen in de intermediaire wereld?

5.    Hoe organiseer je een evenwichtige arbeidsmarkt?

Studenten van verschillende hogescholen en universiteiten gaan na de zomer aan de slag. In 2014 maakt een jury, onder leiding van Nyenrode, bekend welk studentenproject als beste wordt beoordeeld. De winnaar wint een geldbedrag van 5000 euro.

Meer informatie over de Arbeidsmarkt van Morgen vindt u op: www.arbeidsmarktvanmorgen.nl