Actueel Nieuws

SNF lanceert locatieregister

Nieuws, 29 september 2017

Stichting Normering Flexwonen (SNF) heeft geconstateerd dat het noodzakelijk is om meer inzicht te krijgen in de locaties waar de ondernemingen die bij SNF zijn geregistreerd arbeidsmigranten huisvesten. Daarom maakt SNF per 26 september 2017 gebruik van het SNF-locatieregister. Alle ondernemingen die bij SNF geregistreerd zijn of willen worden zijn verplicht om per 1 november aanstaande alle locaties ingevoerd te hebben in het SNF-locatieregister.

Meekijken

In eerste instantie is het SNF-locatieregister bedoeld voor de ondernemingen en de inspectie-instellingen. De ondernemingen registreren de locaties in het register en voeren de mutaties door. De inspectie-instellingen kunnen ‘meekijken’ in de locaties van hun klanten en daarmee de inspecties beter plannen, maar ook een beter gesprek voeren met de ondernemingen over fluctuaties, borging van de kwaliteitseisen etc. Op termijn zullen de inspectiedata kunnen worden toegevoegd aan de locaties. Dit met het doel om twee of meer inspecties van dezelfde locatie in korte tijd te voorkomen.

Informatie voor SNF

In tweede instantie is het SNF-locatieregister bedoeld voor SNF zelf. Om meer informatie te hebben over het totaal aantal locaties van SNF-geregistreerde ondernemingen, het aantal bedden etc. Informatie zal slechts op geaggregeerd niveau en volledig geanonimiseerd worden gebruikt. Alleen in het geval van klachten zal SNF het locatieregister raadplegen om na te gaan welke onderneming verantwoordelijk is voor een locatie waarover geklaagd wordt.

SNF-keurmerk vaker als onderscheidend criterium

Tenslotte wil SNF graag dat gemeenten en andere partijen het SNF-keurmerk vaker als onderscheidend criterium gaan gebruiken voor het vaststellen van de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Het onder voorwaarden inzichtelijk kunnen maken van locaties kan hieraan bijdragen. In een pilot met de gemeente Hollands Kroon wordt hier in de komende periode eerst ervaring mee opgedaan. Mocht de pilot aanleiding geven tot structurelere mogelijkheden voor gemeenten om onder voorwaarden inzicht in locatie in de gemeente te krijgen, dan worden alle ondernemingen daar tijdig over geïnformeerd. Ondernemingen kunnen te zijner tijd zelf aangeven of hun locaties inzichtelijk worden voor andere partijen dan SNF en de eigen inspectie-instelling.

Verplicht vanaf 1 november 2017

Registratie van locaties in het SNF-locatieregister wordt verplicht vanaf 1 november 2017. Zij verzoeken u om de locaties voor 1 november a.s. in te voeren, zodat u en uw inspectie-instelling alvast aan het systeem kunnen wennen en eventuele vragen kunnen worden beantwoord en verbeteringen doorgevoerd. Het locatieregister dient steeds vóór de eerste van de maand te worden bijgewerkt en voorafgaand van de inspectie.

Instructies

Bijgevoegd vindt u een korte instructie voor het gebruik van het SNF-locatieregister inclusief het uploaden van een Excelbestand en het reglement dataverwerking. SNF gaat er vanuit dat met het invoeren van het locatieregister de waarde van het SNF-keurmerk toeneemt voor bedrijven, gemeenten, arbeidsmigranten, Rijksoverheid, vakbonden en andere belanghebbenden. En dat dat leidt tot een toename in het gebruik van de SNF-registratie bij keuze voor een ‘leverancier’ of als het gaat om handhaving.

U vindt het locatieregister op de website van SNF

Bijlagen:

SNF reglement dataverwerking locatieregister
Handleiding gebruik SNF locatiesregister ondernemingen

(Bron: SNF)