Actueel Nieuws

Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven

Nieuws, 9 november 2018

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het Spoorboekje banenafspraak samengesteld. De banenafspraak houdt in dat werkgevers tot 2026 minimaal 125.000 extra banen voor deze groep werkzoekenden moeten realiseren. 

Het Spoorboekje geeft de werkgevers een volledig overzicht van beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen die daarbij ingezet kunnen worden, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken. Dit moet ervoor zorgen dat meer werkgevers bijdragen aan het realiseren van de banenafspraak en daarmee aan een inclusieve arbeidsmarkt.

In het Spoorboekje wordt op veel vragen antwoord gegeven. Bijvoorbeeld: Welke regelingen gelden er voor het in dienst nemen van een medewerker uit de doelgroep banenafspraak? Welke beperking heeft de medewerker en hoe ga ik daar mee om? Welke type overeenkomst is passend en welke arbeidsvoorwaarden horen daarbij?

Huib van Olden, voorzitter van SBCM: “De subsidiemogelijkheden benutten, is een eerste stap. Maar ook andere kennis is belangrijk voor inclusief werkgeven. Zo kan er pas een beroep op loonkostenvoordeel gedaan worden als de werkgever over een doelgroepverklaring (dat de werknemer in het doelgroepregister staat) beschikt. En de no-riskpolis levert een boete op bij het te laat beter melden. Het Spoorboekje maakt werkgevers wegwijs in alle regels en (subsidie)mogelijkheden.”

Ad de Ruijter, adviseur realisatie banenafspraak overheid en onderwijs: “Staatssecretaris Van Ark heeft in de Kamerbrief van 7 september 2018 aangekondigd dat er simpelere regelingen komen en dat de verschillende werkwijzen door gemeenten worden geharmoniseerd. We gaan het onderste uit de kan halen om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. De cultuur is aan het omdraaien. Het Spoorboekje maakt werkgevers alvast meer wegwijs in alle mogelijkheden en geeft de samenhang aan.”

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met het spoorboekje: “Het is goed dat er een ‘spoorboekje’ met alle stappen, voorzieningen en subsidies voor de Banenafspraak is verschenen, maar dat geeft meteen aan hoe ingewikkeld het aannemen van arbeidsbeperkten is. Het moet werkgevers makkelijker worden gemaakt, stellen de ondernemingsorganisaties.”

Het Spoorboekje is een online instrument dat een update krijgt als de wet-en regelgeving verandert.

Download het Spoorboekje Banenafspraak