Actueel Nieuws

StiPP geeft vanaf oktober 2018 uitvoering aan het boetebeleid

Nieuws, 4 oktober 2018

Werkgevers die aangesloten zijn bij StiPP zijn verplicht om de gegevens aan te leveren die nodig zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling. Het fonds stelt jaarlijks middels de nieuwsbrief de termijnen voor de aanlevering vast. Deze gegevens dienen tijdig, volledig, juist en in uniform formaat elektronisch te worden aangeleverd op de wijze die door het fonds wordt verlangd.

Bij niet tijdige voldoening is het fonds bevoegd een boete op te leggen. Concreet betekent dit dat werkgevers die verzuimen deelnemer gegevens in te sturen een boete krijgen opgelegd van 500 euro per maand. Het betreft werkgevers waar geen enkele discussie bestaat over de aansluitplicht. Werkgevers hebben meerdere aanmaningen ontvangen inclusief een aankondiging van de boete alvorens ze de boete echt opgelegd krijgen.

Meer informatie vindt u in het Uitvoeringsreglement van StiPP