Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

‘Veerpontbazen’ op de Arbeidsmarkt van Morgen

Nieuws, 17 oktober 2016

‘Veerpontbazen’ op de Arbeidsmarkt van Morgen

Veel nieuwe inzichten. Meer gevoel voor urgentie om aan te sluiten bij uiteenlopende ontwikkelingen die de Arbeidsmarkt van Morgen bepalen. Prikkelende betogen. En vooral: een grote berg stof tot nadenken! Dat waren veelgehoorde reacties van leden tijdens een drukbezochte ledenbijeenkomst van de NBBU in Driebergen op 14 oktober 2016. Het congres was een vervolg op een expertmeeting eerder dit jaar en liet enkele deskundigen opnieuw aan het woord.

Betekent moderne technologie voor de flexbranche ‘crisis of kans’? NBBU-directeur Marco Bastian vroeg het zich hardop af in zijn inleiding. Beide, legden de keynotespeakers daarna uit in hun betogen; slimme ondernemers zullen er gebruik van maken. En zo niet, dan zijn ze op termijn out of business.

Hoogleraar en arbeidseconoom Ton Wilthagen schetste de businesscase van de intermediairs van morgen. Hij vergeleek hen met veerpontbazen, die mensen en bedrijven helpen om ‘in positieve zin het heen en weer te krijgen’ en ‘een veilige oversteek’ te maken bij uiteenlopende transities.

De Tilburgse hoogleraar liet de aanwezigen een ‘assessment’ doen om hun toekomstbestendigheid te beproeven. Om nog van waarde te zijn moeten ze volgens hem kunnen omgaan met de gevolgen van de digitalisering. De blijvers in de branche voldoen volgens hem aan de vraag naar kandidaten in nieuwe beroepen; social media managers, cloud computing specialisten, drone operators en big data analisten bijvoorbeeld. Ze weten hun weg te vinden in de regionale netwerkeconomie, met de ‘triple helix’ van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Inkopen doen ze volgens Wilthagen op een nieuwe manier: niet alleen op functie-, maar ook op project- en taakbasis en zelfs op het niveau van handelingen.

Het bemiddelen van nieuw- en oudkomers, ‘anders-werkenden’ en een nieuwe generatie met andere wensen ten aanzien van werk(en) zal in toenemende mate van intermediairs verwacht worden. Hoe meer uitzendbureaus bijdragen aan scholing en ontwikkeling, hoe succesvoller: “Net als smartphones moeten we mensen updaten, anders werken ze niet goed meer”.

Aukje Nauta, organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar Employability aan de Universiteit van Amsterdam, hield de zaal voor dat de menselijke relatie in arbeidsorganisaties eerder meer dan minder aandacht verdient, juist in een toekomst waarin hightech veel werk van mensen overneemt. Zij hanteert dezelfde definitie van duurzaamheid als Wilthagen voor werkzekerheid: “Werk houden en nieuw werk te krijgen. Dat lukt beter als je ervoor zorgt dat mensen vitaal zijn, plezier hebben in hun werk, zich kunnen ontwikkelen en af en toe een loopbaanstap kunnen maken”.

Futurist Barbara van Veen liet aan de hand van voorbeelden zien hoe het inzetten van robots en kunstmatige intelligentie in snel tempo uitwaaiert over de arbeidsmarkt. Er verdwijnen weliswaar veel beroepen, maar er komt tegelijk nieuw werk voor in de plaats. Vanuit globaal perspectief groeit de werkgelegenheid sneller dan de wereldbevolking, en dat betekent volgens Van Veen: “Er is meer werk”. De flexbranche van de toekomst zal volgens haar profiteren van nieuwe technologie. Kunstmatige intelligentie zal hen helpen beter te zoeken en te beslissen.

Marcel Molenaar, Country Manager Benelux bij de social netwerksite LinkedIn sprak over de kansen die LinkedIn ondernemers in de uitzendbranche biedt. Hij legde uit hoe slimme algoritmes recruiters behulpzaam zijn bij het vinden van goede kandidaten en waarom het hebben van veel ‘volgers’ belangrijk is. Bijna 90 procent van de mensen op zijn platform staat volgens hem open voor benadering door arbeidsbemiddelaars. Zijn advies: “Stay connected!”.

Meer lezen over de ledenbijeenkomst in onze reeks ‘Arbeidsmarkt van Morgen’? Houd dan de website en nieuwsbrief in de gaten.

Presentaties terug kijken?

Wilt u de verschillende presentaties van onze spreker nog eens in zijn geheel terugkijken?

Dat kan hier!

Foto-impressie

Benieuwd hoe het er op het ledenevent Arbeidsmarkt van Morgen aan toeging?

Bekijk de foto's