Arbeidsmigranten Nieuws

Verbod inhouden en verrekening op wettelijk minimumloon

Per 1 januari 2017 is het verboden een inhouding en/of verrekening te doen op het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. Onder bepaalde voorwaarden is er een uitzondering om wel in te mogen houden op het wettelijk minimumloon.

Klik op de link voor vragen over:

Verrekening
Inhoudingen
Uitzondering op de inhouding
Huisvestingskosten
Zorgverzekering
Overige mogelijkheden om kosten bij de werknemer in rekening te brengen

Meer duidelijkheid over regelgeving verbod inhouding en verrekening op wettelijk minimumloon