Actueel Nieuws

Wijzigingen Algemene Voorwaarden per 1 augustus 2018

Nieuws, 19 juli 2018

Per 1 augustus 2018 wijzigen de NBBU algemene voorwaarden. Lees wat er is veranderd, hoe u de voorwaarden ter hand stelt en download de nieuwe algemene voorwaarden. (Alleen voor leden: eerst inloggen.)

Wat kunt u als NBBU-lid downloaden? 

De gewijzigde algemene voorwaarden worden per 1 augustus 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het depotnummer blijft ongewijzigd.

Wat zijn algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden van de NBBU zijn de standaard afspraken voor de dienstverlening ‘ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ (TBA), alsmede arbeidsbemiddeling (ook wel werving en selectie genoemd).

Algemene voorwaarden in boekvorm

De algemene voorwaarden zijn ook in gedrukte vorm beschikbaar. De boekjes kosten een € 1.50 per stuk. U kunt de boekjes bestellen op de bestelpagina van de NBBU.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 augustus 2018

Augustus 2018 – De Algemene Voorwaarden van de NBBU voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling zijn geüpdatet in verband met de nieuwe privacywetgeving. Wij hebben nog een klein aantal andere wijzigingen doorgevoerd, deze zijn met name van redactionele aard. 

Artikel 1.9: redactioneel

Artikel 7 lid 2 sub b: redactioneel

Artikel 7 lid 3: redactioneel

Artikel 10.2: Aan het forumkeuzebeding (bevoegd is de rechtbank binnen het arrondissement waarin de uitzendonderneming is gevestigd) zijn de woorden “tenzij de wet dwingend anders voorschrijft”, toegevoegd. In de relatie uitzendonderneming versus inlener is dit aan de orde indien het zaken betreft met een vordering van maximaal EUR 25.000 waarbij de uitzendonderneming de eisende partij is. De wet bepaalt dan dwingendrechtelijk dat het arrondissement van de gedaagde partij bevoegd is. Het forumkeuzebeding is in dat geval niet van toepassing.

Artikel 20: Aan dit artikel is nieuwe invulling gegeven wegens de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

Artikel 22: artikel 20 is toegevoegd aan de opsomming.

Op MijnNBBU vindt u een handleiding hoe u de algemene voorwaarden van toepassing kunt verklaren op de overeenkomst met uw inlener.