Actueel Nieuws

Wijzigingen cao vaste medewerkers

Nieuws, 21 november 2018

Loonafspraken

De NBBU en de vakbond LBV zijn voor het jaar 2019 het volgende overeengekomen.

Bij het bepalen van de initiële loonstijging is er rekening gehouden met inflatieontwikkelingen, de positieve marktontwikkeling, de loonafspraken in de afgelopen jaren en gemiddelde loonstijging dit jaar bij MKB bedrijfstak cao’s.

Verlenging voor de duur van 1 jaar

Per 31 december 2018 eindigt de CAO vaste medewerkers. De NBBU en de LBV zijn overeengekomen om de aflopende cao ongewijzigd (behoudens eventuele wettelijke wijzigingen) te verlengen voor de duur van 1 jaar.