Actueel Nieuws

Wijzigingen cao voor uitzendkrachten per 1 juli 2018

Nieuws, 4 juni 2018

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2017 zijn de tussentijdse wijzigingen voor de Cao voor Uitzendkrachten goedgekeurd. De NBBU is met de LBV overeengekomen om een drietal tussentijdse wijzigingen op te nemen in de NBBU-cao waarvan er twee zijn in gegaan op 1 januari 2018 en er een ingaat per 1 juli 2018.

Bekijk de tussentijdse wijzigingen cao voor uitzendkrachten per 01-07-2018

Lopende cao-onderhandelingen

Op 31 mei 2019 loopt de huidige NBBU-cao voor uitzendkrachten af. We zitten nu in de onderhandelingen met de ABU en de vakbonden en zijn bezig met het harmoniseren van de verschillende cao’s.

Behalve het harmonisatieproces ligt er vanuit de vakbonden ook een aantal voorstellen voor verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden op tafel. Ons streven is om op 1 juni 2019 twee gelijkluidende geharmoniseerde cao’s in de branche te hebben. We houden u op de hoogte.