Actueel Nieuws

Wijzigingen WML en WTL vanaf 1 januari 2019

Nieuws, 2 november 2018

Het wettelijk brutominimumloon (WML) stijgt per 1 januari 2019. Het WML voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019 € 1.615,80 per maand.

Voor een uitgebreider overzicht verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Aanpassing WTL

Verder attenderen wij u er op dat er een voorwaarde van de Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) wordt aangepast. Bij de beoordeling van aanvragen voor doelgroepverklaringen LKV voor de loonkostenvoordelen wordt door UWV getoetst op de voorwaarde dat de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing tot een van de doelgroepen van het loonkostenvoordeel behoort. De voorwaarde van de ‘kalendermaand’ heeft in het verleden tot afwijzingen van de doelgroepverklaring LKV geleid. Aangezien het niet wenselijk is dat er dan geen aanspraak kan worden gemaakt op de loonkostenvoordelen, wordt de voorwaarde ‘kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing’ bij alle loonkostenvoordelen gewijzigd in ‘de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking of herplaatsing’.

Voor meer achtergrond informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid