22 december 2021

Belangrijk bericht voor payrollwerkgevers en NOW

Bij SZW zijn signalen binnengekomen dat enkele payrollwerkgevers die voor de 4e aanvraagperiode NOW (jan-maart 2021) of de 5e aanvraagperiode NOW (april-juni 2021) NOW willen aanvragen geen NOW ontvangen, als indirect gevolg van de wijziging van de Waadi/Baadi, per 1 januari 2021.

NOWregeling

Nieuwe loonheffingennummers

Als payrollwerkgevers zich hebben aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds om uitvoering te geven aan de adequate pensioenregeling, hebben zij mogelijk hun werknemers (deels) onder nieuwe loonheffingennummers moeten onderbrengen. Dit omdat bedrijfstakpensioenfondsen als voorwaarde hebben dat alle werknemers die werkzaam zijn in een bedrijfstak onder hetzelfde loonheffingennummer vallen. 

Het verschuiven van werknemers naar nieuwe loonheffingennummers n.a.v. de wijziging van de Waadi/Baadi levert mogelijk een lagere subsidievaststelling NOW op, omdat de loonsom op het oude loonheffingennummer in de subsidieperiode is gedaald. Een aanvraag op de nieuwe loonheffingennummers wordt echter afgewezen, omdat er in dat geval geen loonsom in de referentiemaand is. Als de bedrijfsvoering binnen de payrollonderneming in relatie tot de wijziging van de Waadi/Baadi verder gelijk is gebleven, dan zijn dit ongewenste uitkomsten.

Advies SZW

Wij adviseren de werkgever om op het oude loonheffingennummer de aanvraag voor het voorschot in te dienen. De hoogte van het voorschot wordt namelijk bepaald aan de hand van de loonsom van juni 2020, nog voor de herindeling onder sub-loonheffingsnummers plaatsvond. Als u al een aanvraag heeft gedaan op een nieuw loonheffingsnummer en uw aanvraag is afgewezen, omdat er over juni 2020 geen loonsom bekend is bij dit loonheffingennummer kunt u bezwaar indienen. Let op dat u tijdig in bezwaar gaat; de termijn hiervoor is 6 weken na afgifte van de beschikking van UWV.

Bij de aanvraag tot definitieve berekening zal een aanvraag op het oude loonheffingennummer leiden tot een lagere vaststelling van de subsidie, omdat de loonsom t.o.v. juni immers is gedaald. Omdat dit een ongewenst gevolg is van de aanpassing in de Waadi/Baadi zal dit moeten worden gecorrigeerd bij de vaststelling van de subsidie.

 

Op dit moment is UWV bezig met het inrichten van de oplossing hiervan. We zullen hierover communiceren voor 31 januari 2022. Op dat moment wordt namelijk het loket geopend voor het aanvragen van de definitieve berekening voor de vierde en vijfde aanvraagperiode van de NOW.

Mocht u gebruik willen maken van de 7e aanvraagperiode NOW (NOW-5), dit loket is vanaf 13 december 2021 open. De aanvraag voor deze NOW kunt u met de nieuwe LH-nummers doen.

Aanvragen NOW-7
  • {} 1 key
   • {} 6 keys
    • {} 0 keys
     • {} 2 keys
      • {} 0 keys
       • {} 0 keys
        • {} 4 keys
         • {} 0 keys
          • {} 1 key
           • {} 8 keys
            • {} 0 keys
             • {} 0 keys
              • {} 4 keys
               • {} 1 key

               Debug

               The following actions are blacklisted and will not be logged to prevent spamming.

               • REDUX_STORAGE_SAVE
               • REDUX_STORAGE_LOAD
                • "production"