08 oktober 2021

Fiscale tip - Een nieuwe thuiswerkvergoeding in 2022

Door de coronacrisis werken veel mensen – nog steeds – veel thuis. Als gevolg hiervan maken werknemers extra kosten bij het uitoefenen van hun werk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om extra kosten van:

 • waterverbruik
 • verwarming
 • koffie en thee
 • toiletpapier

Een extra onbelaste vergoeding

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat er per 1 januari 2022 een mogelijkheid wordt gecreëerd om (een deel van) deze kosten belastingvrij te vergoeden. Vanaf die datum mogen werkgevers aan werknemers een extra onbelaste vergoeding geven van maximaal € 2 per dag ter dekking van de genoemde kosten. De al bestaande onbelaste reiskostenvergoeding woon- werkverkeer van € 0,19 per kilometer blijft daarnaast gewoon bestaan. Met dien verstande dat de werkgever wel moet kiezen welke vergoeding hij per dag toekent. Of een thuiswerkvergoeding of een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer.

Maak duidelijke afspraken

Het is goed als de werkgever en werknemer – indien dat mogelijk is – vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuis werkt. Deze afspraken kunnen dan de basis zijn voor een vaste onbelaste vergoeding aan de werknemer. Deze hoeft niet te worden aangepast als incidenteel extra wordt thuisgewerkt of juist op de werkplek buitenshuis. Indien werknemers een deel van de dag thuis en een ander deel op de werkplek buitenshuis werken moet de werkgever kiezen welke vergoeding hij voor die dag toekent.

Meer informatie over de thuiswerkvergoeding
  • {} 1 key
   • {} 6 keys
    • {} 0 keys
     • {} 2 keys
      • {} 0 keys
       • {} 0 keys
        • {} 4 keys
         • {} 0 keys
          • {} 1 key
           • {} 8 keys
            • {} 0 keys
             • {} 0 keys
              • {} 4 keys
               • {} 1 key

               Debug

               The following actions are blacklisted and will not be logged to prevent spamming.

               • REDUX_STORAGE_SAVE
               • REDUX_STORAGE_LOAD
                • "production"