25 oktober 2021

Fiscale tip - Premies werknemersverzekeringen en bereiken AOW-leeftijd

Sinds 1 januari 2016 zijn werkende AOW-gerechtigden verzekerd voor de Ziektewet, zonder dat er premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn. De Belastingdienst constateert nog steeds regelmatig fouten in de loonaangifte voor deze werknemers. Fouten komen met name voor bij het loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon), het premieloon (de grondslagaanwas), de premies en de sectorcode. In dit artikel geeft de NBBU u enkele aandachtspunten voor de loonaangifte van de werknemer die de AOW-leeftijd bereikt.

Twee momenten

Er gebeurt iets met de verzekerings- en premieplicht van AOW-gerechtigden op twee momenten: 

 1. Vanaf de 1e dag van de kalendermaand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

  > De verzekeringsindicaties voor de ZW, WW en WAO/WIA moeten bij de aangifte (nog steeds) op 'Ja' staan.
  > Er is geen premieplicht meer voor de werknemersverzekeringen. U vult € 0 in aan premies werknemersverzekeringen.
  > Het SV-loon dat ziet op de periode van eerste van de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt tot de datum van bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd moet, ongeacht het genietingsmoment, in de loonaangifte worden vermeld. Dit moet worden opgenomen ten behoeve van UWV voor de berekening van een eventuele uitkering.
  > Er is géén sprake van premieloon (oftewel grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). U vult € 0 aan premieloon (grondslagaanwas) in. Dat geen premieloon en geen grondslagaanwas moet worden vermeld berust op afspraken met UWV.
  > U moet nog steeds de toepasselijke sectorcode invullen.
 2. Vanaf de dag van het bereiken van de AOW-leeftijd. Er kan sprake zijn van 2 situaties:

  a. De AOW-gerechtigde gaat of blijft werken. Dat wil zeggen dat hij loon krijgt waarop de witte tabel van toepassing is.

  Hij is of blijft dan verzekerd voor de ZW.
  De verzekeringsindicatie voor de ZW moet op 'Ja' staan.
  De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/WIA moeten op 'Nee' staan.
  Het loon dat vanaf die datum wordt genoten is geheel loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon). Dit moet worden vermeld ten behoeve van de berekening van een eventuele ZW-uitkering.
  Er is géén sprake van premieloon (oftewel grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). U vult € 0 aan premieloon (grondslagaanwas) in.
  U moet nog steeds de sectorcode invullen.
  Als de werknemer blijft werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ontstaat een nieuwe inkomstenverhouding.

  b. De AOW-gerechtigde werkt niet meer. Dat wil zeggen dat hij (nog) loon krijgt waarop de groene tabel van toepassing is.

  Hij is dan voor geen enkele werknemersverzekering meer verzekerd.
  De verzekeringsindicaties voor de ZW, WW en de WAO/WIA moeten allemaal op 'Nee' staan.
  Het loon dat vanaf die datum wordt genoten is GEEN loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon). U vult dat in met € 0.
  Er is géén sprake van premieloon (oftewel grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). U vult € 0 aan premieloon (grondslagaanwas) in.
  U vult geen sectorcode meer in.

​​​​​​​De Belastingdienst kijkt intensiever naar de juistheid van de afdracht van premies werknemersverzekeringen. Het is daarom van belang bij deze – betrekkelijke – uitzonderingssituaties bovenstaand lijstje nog eens na te lopen.​​​​​​​

Meer informatie leest u in paragraaf 18.21 Handboek Loonheffingen
  • {} 1 key
   • {} 6 keys
    • {} 0 keys
     • {} 2 keys
      • {} 0 keys
       • {} 0 keys
        • {} 4 keys
         • {} 0 keys
          • {} 1 key
           • {} 8 keys
            • {} 0 keys
             • {} 0 keys
              • {} 4 keys
               • {} 1 key

               Debug

               The following actions are blacklisted and will not be logged to prevent spamming.

               • REDUX_STORAGE_SAVE
               • REDUX_STORAGE_LOAD
                • "production"