22 november 2021

Laat uw premiebesluit 2022 controleren

Begin december 2021 stuurt de belastingdienst aan werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022. Op dit besluit is vermeld hoe hoog de premie is die de werkgever in 2022 aan de belastingdienst moet betalen. Voor (middel)grote werkgevers wordt de hoogte van die premie beïnvloed door de bedragen die in 2020 als Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkering zijn uitbetaald aan (ex-) werknemers.

Kans op succes?

De besparingen die wij bereiken voor onze cliënten met onze controle en de maatregelen die we adviseren, waren gemiddeld al hoog maar verbeteren nog ieder jaar. Uit de controles van premiebesluiten die wij dit jaar uitvoerden blijkt dat de kans dat de premie te hoog is vastgesteld maar liefst 63% bedraagt! Een jaar eerder was dat nog gemiddeld 58%. En werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 24 maal terug! Een jaar eerder was dat gemiddeld 1:21. N.B. Op grond van onze gedragsregels als advocaat is het ons niet toegestaan afspraken te maken op basis van no cure no pay. Gelet op onze hoge succesrate is het dus ook niet nodig en zelfs niet verstandig om dergelijke afspraken te maken.

Bent u eigenrisicodrager of wilt u de keuze maken dat te worden of te beëindigen? Ook dan is deze controle zinvol!

Dit onderzoek levert namelijk ook een nauwkeurige schatting van de met de verzekeringspremie te vergelijken toekomstige gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. En is uw premieplichtige loonsom bovendien hoger dan ongeveer € 2.000.000? Dan is de kans groot dat eigenrisicodragen Ziektewet (naar keuze mét of zonder verzekering) uw onderneming besparingen kan opleveren. Dat geldt zeker als (ex-) werknemers van uw onderneming in 2020 een Ziektewetuitkering ontvingen of als uw onderneming met ingang van 2020 in de uitzendsector is ingedeeld in plaats van in een vaksector.

Interesse? Eerst kosteloos QuickScan

Hebt u belangstelling voor controle van uw premiebesluit of voor een onderzoek naar de mogelijkheid om eigenrisicodrager (Ziektewet en/of WGA) te worden of juist te beëindigen? Laat ons dan eerst kosteloos een QuickScan uitvoeren. Dan berekenen wij hoe groot uw financiële belang daarbij is. Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 1.500.000. Hoe groter de loonsom en hoe groter het aantal uitkeringen, des te groter is uw financiële belang.

Tijdig reageren

Hebt u het premiebesluit ontvangen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, want bij grote vraag naar het verrichten van een kosteloze QuickScan tegen het einde van de bezwaartermijn kunnen wij niet garanderen dat het ons nog lukt alle aanvragen tijdig binnen de bezwaartermijn te behandelen.

Wacht daarom niet te lang en stuur uw premiebesluit zo spoedig mogelijk toe aan schadelastbeheer@kantoormrvanzijl.nl.

Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken -vermoedelijk uiterlijk rond 10 januari 2022- bezwaar worden ingediend.

Meer informatie over Kantoor Mr. van Zijl vindt u in onderstaande downloads

Ledenvoordeel MijnNBBU

Wilt u meer weten over dit ledenvoordeel?
Bekijk het aanbod op MijnNBBU
  • {} 1 key
   • {} 6 keys
    • {} 0 keys
     • {} 2 keys
      • {} 0 keys
       • {} 0 keys
        • {} 4 keys
         • {} 0 keys
          • {} 1 key
           • {} 8 keys
            • {} 0 keys
             • {} 0 keys
              • {} 4 keys
               • {} 1 key

               Debug

               The following actions are blacklisted and will not be logged to prevent spamming.

               • REDUX_STORAGE_SAVE
               • REDUX_STORAGE_LOAD
                • "production"