21 april 2014

Principe-akkoord over nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten

Verbeterde rechtspositie uitzendkrachten, aandacht voor scholing Bent u uitzendkracht en wilt u meer informatie over het principe-akkoord? Kijk dan op onze pagina Nieuwe cao voor uitzendkrachten. De brancheorganisatie NBBU voor bemiddelings- en uitzendondernemingen heeft een principe-akkoord bereikt met de vakbond LBV over een nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten. “In ons akkoord hebben we de basis gelegd voor een moderne cao met een goede balans voor de belangen van zowel werkgevers als werknemers”, zegt hoofdonderhandelaar Bart-Jeroen Croll van de NBBU. De cao gaat in op 1 juni 2014 en heeft een looptijd van vijf jaar. Sneller contracten bepaalde tijd In de cao zijn afspraken gemaakt die nauw samenhangen met de invoering van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Zo krijgen uitzendkrachten straks één jaar eerder recht op contracten voor bepaalde tijd. In de huidige cao is deze periode 130 weken, vanaf 1 januari 2016 wordt deze teruggebracht naar 78 weken. Na deze periode kunnen uitzendondernemingen en uitzendkrachten contracten voor bepaalde tijd aangaan. Vanaf 1 juli 2015 gaat het om maximaal 6 contracten in vier jaar tijd. Beperking van nul-uren contract De NBBU-cao is de eerste flex-cao waarbinnen afspraken zijn gemaakt over de korte contracten. Er worden vanaf 1 juli 2015 strengere eisen gesteld aan het afsluiten van contracten voor bepaalde tijd gedurende de eerste 78 weken. Na 26 gewerkte weken zal er een minimumduur van 3 uur per contract gelden, waarbij de uitzendkracht altijd recht heeft op minimaal 3 uur loon. Hiermee wordt in deze periode het gebruik van nul-uren contracten niet meer toegestaan. Beloning en scholing Het is in de NBBU-cao al jaren geregeld dat uitzendkrachten vanaf dag één hetzelfde loon krijgen als de medewerkers in vaste dienst. Aan die bepaling is niets gewijzigd. Wel is er in de nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten meer aandacht voor scholing en ontwikkeling. Nieuw is dat uitzendondernemers eens per jaar scholingsafspraken maken met hun uitzendkrachten. Verder stimuleert de cao dat doelgroepen zonder startkwalificatie gerichter worden geholpen om hun arbeidsmarktpositie te versterken Moderne cao Tot teleurstelling van de partijen is de cao niet afgesloten met FNV, CNV en De Unie. Croll: “De nieuwe wet heeft uitzonderingen gemaakt voor de uitzendbranche. De bonden wilden deze uitzonderingen – zoals de mogelijkheid om 78 weken uit te zenden – niet erkennen. Zij stelden in ruil hiervoor onredelijke eisen. We zijn nu gekomen tot een gebalanceerde cao. De nieuwe NBBU-cao bevat een langere periode met contracten voor bepaalde tijd, maar beperkt tegelijkertijd het toepassen van nul-uren contracten.” De NBBU blijft samenwerken met CNV, FNV en de Unie binnen de uitzendbranche. Hierover zegt Croll: “We blijven ons inzetten voor een bonafide en kwalitatieve branche en werken graag met alle partijen samen, zoals over de naleving van de cao en het pensioenfonds.” Des te meer is Croll tevreden dat er een langlopende cao is afgesloten met de LBV. “Bijzonder is dat we tijdens de looptijd van de cao nadere afspraken maken op onderdelen. Zo blijven we werken aan een verdere modernisering van de NBBU-cao voor uitzendkrachten.” Lees ook colum Bart-Jeroen Croll Onderhandelen met vakbonden NBBU-leden kunnen zich inschrijven voor één van de drie regionale informatiebijeenkomsten over de nieuwe NBBU-cao op 30 april, 12 mei of 20 mei. Kijk in het overzicht van evenementen. De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is de belangenbehartiger van 900 professioneel ingestelde uitzend- en bemiddelingsorganisaties. Het lidmaatschap van de NBBU is een kwaliteitswaarborg voor goed ondernemerschap. NBBU-leden sluiten per jaar ruim 180.000 arbeidscontracten aan uitzendkrachten en hebben 6.000 vaste medewerkers. Zij moeten beschikken over het SNA-Keurmerk, hèt keurmerk voor de uitzendbranche. De NBBU sluit cao’s af die optimale flexibiliteit bieden; op de juiste toepassing hiervan worden alle NBBU-leden gecontroleerd.
  • {} 1 key
   • {} 6 keys
    • {} 0 keys
     • {} 2 keys
      • {} 0 keys
       • {} 0 keys
        • {} 4 keys
         • {} 0 keys
          • {} 1 key
           • {} 8 keys
            • {} 0 keys
             • {} 0 keys
              • {} 4 keys
               • {} 1 key

               Debug

               The following actions are blacklisted and will not be logged to prevent spamming.

               • REDUX_STORAGE_SAVE
               • REDUX_STORAGE_LOAD
                • "production"