01 november 2021

Stimuleer eigen regie bij flexkrachten

Studenten van de Avans Hogeschool hebben in opdracht van de NBBU een onderzoek uitgevoerd naar het stimuleren van eigen regie bij flexkrachten. Een Leven Lang Ontwikkelen is een belangrijk onderwerp op dit moment, waar ook steeds meer intermediairs mee bezig zijn. Eén van de elementen van een leven lang ontwikkelen is de intrinsieke motivatie van de werkende. Als werkgever wil je niet opleggen welk ontwikkelpad iemand in moet slaan, maar wil je samen in gesprek met de werkende kijken wat bij hem past en hoe jullie daar invulling aan kunnen geven. 

Ontwikkelbehoefte

Niet iedere werkende ziet dat hij zich zou moeten ontwikkelen. Vaak komt de ontwikkelbehoefte pas voort uit een bepaald gevoel van urgentie, bijvoorbeeld bij dreigend ontslag. Als het gesprek tussen werkgever en werkende gaat over ontwikkeling kan bijvoorbeeld het gevoel bij de werkende ontstaan dat hij in zijn huidige functie niet goed functioneert, maar dit is in veel gevallen niet aan de orde. Ontwikkeling is altijd een goed idee.  

Het is voor een Leven Lang Ontwikkelen noodzakelijk dat de werkende zelf de regie neemt over de loopbaan en de ontwikkeling die hij daarvoor kan inzetten. Vanuit deze eigen regie gaat een werkende aan de slag met datgene wat bij hem past en daardoor kan dat succesvol worden. Als werkgever kunt u hem daarbij helpen.  

Model eigen regie

Het onderzoek van de studenten van Avans heeft zich toegespitst op de flexkracht en uit het onderzoek blijkt  dat flexkrachten wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het nemen van die eigen regie. Er zijn diverse modellen beschikbaar over het nemen van eigen regie door werknemers en daaruit is een nieuw model gevormd dat toegepast kan worden door de intermediair. 

Toelichting op het model

Het model bestaat uit: 

 • Randvoorwaarden
  De cultuur die heerst binnen de organisatie en de faciliteiten die beschikbaar zijn 

 • Roulerende acties
  De acties die volgen uit het 360° gesprek 

Cultuur en faciliteiten 

Het is vanzelfsprekend dat er gewerkt wordt aan ontwikkeling, het is onderdeel van de cultuur die er heerst bij de intermediair. Het is normaal dat er gesprekken over plaats vinden en dit stimuleert werknemers ook om elkaar te bevragen op hun ontwikkelpaden. 

De faciliteiten die beschikbaar zijn voor flexkrachten om aan hun ontwikkeling te werken, bekend zijn bij iedereen in de organisatie, of dat het bekend is waar deze te vinden zijn.  

360° gesprek 

Het 360° gesprek vormt een jaarlijks terugkerende basis om het te hebben over de ontwikkeling van de flexkracht. Allereerst gaat het over het inzicht in de ontwikkelwensen. Bij het eerste gesprek dat hij voert, na een korte tijd in dienst bij de intermediair, krijgt de flexkracht inzicht in het nut en de noodzaak van een Leven Lang Ontwikkelen. Het creëren van bewustwording over ontwikkeling en welke mogelijkheden daarvoor zijn staan hierbij centraal. De intermediair geeft aandacht aan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de flexkracht, omdat dit essentieel is om succesvol ontwikkelpaden in te gaan. 

In het jaarlijkse vervolggesprek gaat het stuk inzicht over de ontwikkelingen die de flexkracht wil oppakken vanuit de intrinsieke motivatie. De intermediair kan hem hierbij ondersteunen en de opdrachtgever zou eventueel ook aan kunnen sluiten in het gesprek. 

Flexkracht en intermediair gaan met elkaar in dialoog over welke ontwikkelmogelijkheden er zijn, maar ook wat de situatie is op de arbeidsmarkt en hoe dit aansluit bij de ontwikkelwensen. Zo vindt de ontwikkeling ook plaats op een gebied waarin de flexkracht inzetbaar kan blijven.  

Door met elkaar in gesprek te gaan over ontwikkeling en deze stap ook daadwerkelijk te gaan zetten vindt er een gedragsverandering plaats. De flexkracht en intermediair doen beide nieuwe kennis en vaardigheden op, met een positieve leerervaring.  

In het gesprek vindt ook evaluatie van de ontwikkeling plaats. Onderwerpen daarbij zijn hoe de ervaring is geweest en of de faciliteit ook aansloot bij de wensen. Tijdens de evaluatie kunnen werkgever en werknemer ook kijken  naar de ontwikkeling die de flexkracht heeft doorgemaakt in het afgelopen jaar. Dat biedt weer inzicht en daarmee een verrijking van het zelfbeeld. In de opvolgende gesprekken kan ook gestart worden met het evaluatiemoment. 

Conclusie 

Door dit model te hanteren kunt u als werkgever samen met uw werknemer aan de slag met zijn ontwikkeling. 

Gesprekstechnieken

Hoe brengt u Duurzame Inzetbaarheid in de praktijk? Stichting Doorzaam heeft een aantal handige gesprekstechnieken op een rijtje gezet.
Bekijk ze op de website van Doorzaam
  • {} 1 key
   • {} 6 keys
    • {} 0 keys
     • {} 2 keys
      • {} 0 keys
       • {} 0 keys
        • {} 4 keys
         • {} 0 keys
          • {} 1 key
           • {} 8 keys
            • {} 0 keys
             • {} 0 keys
              • {} 4 keys
               • {} 1 key

               Debug

               The following actions are blacklisted and will not be logged to prevent spamming.

               • REDUX_STORAGE_SAVE
               • REDUX_STORAGE_LOAD
                • "production"