13 december 2021

Voorschotloket 7e periode NOW open

Het aanvraagtijdvak voor de zevende tranche van de NOW is geopend vanaf 13 december 2021. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 januari 2022.

spaarvarken op mondkapje

Wat is er gewijzigd?

De periode van omzetdaling wordt voor iedere aanvrager november en december 2021. Het is niet mogelijk om zelf een periode aan te vragen, zoals in eerdere gevallen. De reden hiervoor is omdat de beperkende maatregelen vanaf november 2021 zijn gaan gelden. De periode kan hiermee overlappen met de aanvraag van de zesde tranche. 

De referentiemaand voor het bepalen van de loonsom wordt september 2021 (of het tiende aangiftetijdvak als per 4 weken verloond wordt). Op basis van deze loonsom wordt het voorschot van de subsidie berekend. De subsidie wordt verstrekt voor de maanden november en december. Naar deze maanden zal ook worden gekeken bij het vaststellen van de subsidie. De loonsom van deze maanden mag 15% dalen ten opzichte van 2x de loonsom van september 2021. 

Heeft u NOW aangevraagd en doet u een aanvraag voor ontslag om bedrijfseconomische redenen tussen 27 november en 31 december 2021? Dan moet u hier melding van maken via UWV Telefoon NOW. U kunt dit melden tot 31 januari 2022. Doet u dit niet? Dan wordt de uiteindelijke vaststelling met 5% verlaagd. 

Ook startende ondernemingen (tot 1 oktober 2021) kunnen NOW aanvragen. De berekening van het omzetverlies vindt u hieronder. 

Doel van de regeling

De NOW ondersteunt ondernemers met een omzetverlies van minimaal 20% met een subsidie voor hun loonkosten in november en december. 

Meer vragen omtrent het coronavirus? Bekijk onze FAQ

Omzetdaling

Voor het bepalen van de omzetdaling wordt er alleen gekeken naar de maanden november en december. U kunt hier zelf geen keuze in maken. Heeft u gebruik gemaakt van de zesde tranche van de NOW? Dan kan deze periode overlappen. 

Om de omzetdaling aan te tonen vergelijken ondernemers een zesde van hun jaaromzet  van 2019 met deze periode. Verkregen subsidies en andere bijdragen uit de publieke middelen worden gelijkgesteld met omzet. De jaaromzet van 2019 wordt hiervoor gedeeld door 6. Er dient een daling van minimaal 20% te zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie. 

Het maximale omzetverlies waarover subsidie wordt verstrekt is 80%. In eerdere tranches was dit 100%. Het subsidiepercentage blijft 85%. 

Omzetdaling berekenen? Gebruik de rekenhulp omzetverlies

Gestart tussen 2 januari 2019 en 1 februari 2020? Neem de omzet in de referentieperiode en het aantal maanden in de referentieperiode. Deel de omzet door het aantal maanden en vermenigvuldig dat met 2. Vergelijk de uitkomst met de verwachte omzet in november en december 2021. 

Gestart tussen 2 februari 2020 en 1 juli 2021? De referentieperiode is 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021. Neem de omzet in de referentieperiode en deel deze door 2. Vergelijk de uitkomst met de verwachte omzet in november en december 2021. 

Gestart tussen 2 juli 2021 en 30 september 2021? Dan is de referentieperiode de eerste hele maand vanaf de startdatum tot en met oktober 2021. Neem de omzet in de referentieperiode en het aantal maanden. Deel de omzet door het aantal maanden en vermenigvuldig dat met 2. Vergelijk de uitkomst met de verwachte omzet in november en december 2021. 

Subsidiehoogte

De formule voor het vaststellen van de subsidie is: A x B x 2 x 1,4 x 0,85 

2: Het gaat over 2 maanden subsidie, terwijl B voor één maand is 
1,4: vermeerdering werkgeverslasten met 40%
0,85: 85% subsidie 

A: percentage omzetdaling (A bedraagt ten hoogste 0,8) 
B: totale loonsom van werknemers waarvoor werkgever loon heeft uitbetaald in september 2021  

 • Indien er per 4 weken verloond wordt, wordt uitgegaan van het loon in het tiende aangiftetijdvak van 2021, vermeerderd met 8,33% 

 • Als er geen sprake is van aangifte per vier weken of per maand, wordt het loon van de werknemer herleid naar een loon per aangiftetijdvak van één maand 

 • De loonsom wordt verminderd met uitkeringen die UWV door tussenkomst van de werkgever heeft uitbetaald 

 • Uitbetaling vakantiebijslag wordt niet meegenomen bij de vaststelling van de loonsom, met uitzondering van de uitbetaling van het vakantiegeld als een werkgever die niet gereserveerd heeft 

 • Loonsom wordt vermenigvuldigd met 0,926 als er geen vakantiegeld wordt gereserveerd in de loonadministratie 

 • De loonsom wordt verminderd met extra periode salaris dat is uitbetaald  

 • Het loon van een werknemer wordt gemaximeerd op tweemaal het maximaal dagloon (€ 9.813) 

Het is bovendien een algemeen bedrag dat aan de werkgever wordt toegekend. Het ziet niet specifiek op het arbeidsurenverlies van de individuele werknemers. 

Werkgeverslasten worden geforfaiteerd op 40%. Let op: het kan zijn dat uw werkgeverslasten hoger liggen dan 40%. Het kabinet heeft er voor gekozen een vast percentage te hanteren om de hoogte van de subsidie te berekenen. 

Voorschot

Over het berekende subsidiebedrag wordt 80% voorschot verstrekt. Dit wordt in één termijn betaald aan de ondernemer. 

Subsidievaststelling

De loonsom van de maanden november en december mag 15% dalen ten opzichte van 2x de loonsom van september 2021. 

De berekening is dan als volgt: 
(0,85B x 2 – C) x 1,4 x 0,85 

0,85: de loonsom mag 15% dalen ten opzichte van de loonsom van september 2021 
B: de loonsom van september 2021 (of het tiende aangiftetijdvak indien per 4 weken wordt verloond) 
C: de daadwerkelijke loonsom over de periode van 1 november t/m 31 december 2021. Als een werkgever loonaangifte per vier weken doet, wordt de loonsom bij C verhoogd met 8,33%.  

Meer informatie over de NOW 5

NOW zevende tranche aanvragen

Vraag hier de zevende tranche aan
  • {} 1 key
   • {} 6 keys
    • {} 0 keys
     • {} 2 keys
      • {} 0 keys
       • {} 0 keys
        • {} 4 keys
         • {} 0 keys
          • {} 1 key
           • {} 8 keys
            • {} 0 keys
             • {} 0 keys
              • {} 4 keys
               • {} 1 key

               Debug

               The following actions are blacklisted and will not be logged to prevent spamming.

               • REDUX_STORAGE_SAVE
               • REDUX_STORAGE_LOAD
                • "production"