12 maart 2021

Doorgeslagen klets leidt niet tot zekerheid

Portret Marco Bastian
Marco Bastian
Directeur NBBU

Sla de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen erop na en je ziet, de benadering is overwegend hetzelfde: iedereen aan het vaste contract. De redelijkheid en nuance raken ook in de discussie over de arbeidsmarkt langzaamaan zoek. Flex is een containerbegrip geworden. Het doel – hoe organiseren we inkomenszekerheid voor zoveel mogelijk mensen – wordt uit het oog verloren. We hebben niet te maken met doorgeslagen flex, maar met doorgeslagen klets.

De tunnelvisie over de flexibele arbeidsmarkt kan grote schade aanrichten, zoals tunnelvisie eerder ook leidde tot de grote schade in de Toeslagenaffaire. In ons bestel domineren steeds vaker de superlatieven. Uitzendkrachten, min-maxcontracten en mensen met een contract bepaalde tijd bij een werkgever worden op een en dezelfde hoop gegooid. Zelfs zzp’ers komen op die hoop terecht, ook al hebben zij als ondernemers niets met het arbeidsrecht van doen.

Uiteraard is het belangrijk te benoemen wat verkeerd gaat. Maar dat wat goed gaat, verdient eveneens een podium. Waar het om gaat, is dat je open blijft staan voor verbeteringen. Het duurder maken van flex is geen oplossing. Dat geld komt niet bij de uitzendkracht, maar via hoge premies bij de overheid terecht. Ondertussen groeit de behoefte van bedrijven aan wendbaarheid. Elke goede oplossing voor de arbeidsmarkt zal deze twee aspecten – perspectief en wendbaarheid – in zich moeten dragen.

Wil je toe naar structureel perspectief voor alle werkenden, dan zul je het belangrijkste gedeelde belang van alle werkenden in ogenschouw moeten nemen. Dat is zekerheid. Om die reden liet de NBBU afgelopen jaar onderzoek doen naar zowel het belang van wendbaarheid voor de economie als de organisatie van zekerheid voor alle werkenden.

Een oplossing ligt in de organisatie van een basisregeling, een fundament onder inkomenszekerheid waar alle werkenden aanspraak op kunnen maken. We hebben laten berekenen of een stelsel op basis van inkomenszekerheid voor alle werkenden haalbaar is. Dat blijkt inderdaad het geval.

Zoals er al decennia een regeling is voor mensen die niet meer werken, de AOW, laat er ook zoëen komen voor alle mensen die nog aan het werk zijn. Het is een elegante en gewogen oplossing, die rekening houdt met de belangen van alle partijen. Ons onderzoek is nadrukkelijk bedoeld om een dialoog hierover te laten ontstaan. Als we als samenleving tot zo’n soort oplossing kunnen komen, zou dat een prestatie van formaat zijn. Een kentering van de rechtlijnigheid die deze tijden van toenemende verwijdering kenschetst.

Basisregeling

NBBU heeft door SEOR onderzoek laten doen naar de betaalbaarheid van een basisregeling voor werkenden.
Lees alles over de basisregeling
  • {} 1 key
   • {} 6 keys
    • {} 0 keys
     • {} 2 keys
      • {} 0 keys
       • {} 0 keys
        • {} 4 keys
         • {} 0 keys
          • {} 1 key
           • {} 8 keys
            • {} 0 keys
             • {} 0 keys
              • {} 4 keys
               • {} 1 key

               Debug

               The following actions are blacklisted and will not be logged to prevent spamming.

               • REDUX_STORAGE_SAVE
               • REDUX_STORAGE_LOAD
                • "production"