12 november 2020

Te makkelijk weggezet als malafide

Journalisten gaan er op grond van incidenten te gemakkelijk vanuit dat de hele uitzendbranche niet deugt. Ten onrechte, vindt Marco Bastian, directeur van de brancheorganisatie NBBU.
Dit opiniestuk verscheen 11 november 2020 in Dagblad Trouw

Portret Marco Bastian
Marco Bastian
Directeur

Met recht is er in de media veel aandacht voor het onlangs gepresenteerde adviesrapport van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten dat onder leiding van Emile Roemer tot stand is gekomen.

Toch blijft het verbazing wekken hoe gemakkelijk dagbladen als Trouw en de Volkskrant in het frame stappen van de kwaadwillende uitzendbranche. Op deze manier schuiven ze de gedegen en realistische oplossingen van een hele sector met een nonchalante zwiep terzijde.

Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie van Trouw, stak onlangs zijn column in vanuit de aanname dat een half miljoen arbeidsmigranten in dit land onder erbarmelijke omstandigheden wonen en werken (Opinie, 4 november). Dat is ononderbouwd en onjuist. Een journalist van de Volkskrant deed precies hetzelfde in zijn intro bij een interview met Roemer.

Verbetering hard nodig

Ja, in veel gevallen is verbetering mogelijk in de situatie van arbeidsmigranten. En ja, in een aantal gevallen is die verbetering hard nodig. Maar als je laat gebeuren dat voorvallen en incidenten je beeld bepalen, zonder dat je oog hebt voor het volledige plaatje, liggen symbooloplossingen op de loer en dan voeren we deze discussie over vier jaar opnieuw.

Laten we eens kijken naar andere punten in deze discussie. Roemer wil dat 14.000 uitzendbureaus verplicht een certificaat moeten hebben, met jaarlijkse controle. Deze maatregel wordt breed omarmd, maar kennelijk is niemand ervan op de hoogte dat 90 procent van deze branche van de markt al gecertificeerd is en al gecontroleerd wordt. Niet eenmaal, maar tweemaal per jaar.

Huurcontract

Volgende punt. Het arbeidscontract moet losgekoppeld worden van het huurcontract: wie zijn baan verliest, mag niet automatisch ook zijn onderdak verliezen. Daar is de branche het helemaal mee eens. Maar de maatregelen moeten wel samengaan met de aanpak van bijvoorbeeld het landelijke huisvestingstekort. Daar schuilt het echte probleem. Starters en studenten kampen al jaren met een beperkt aanbod aan woonruimte. Dit probleem los je niet voor de ene groep wel en voor de andere groep niet op.

Tot slot, de handhaving. Handhaven is altijd de snel gegrepen stok om kwaadwillenden mee te slaan. En terecht. Zonder handhaving hebben regels geen zin. ‘Inspectiediensten moeten er streng op toezien dat de werkgevers hun beloftes nakomen. Je zou zeggen: hier worden geen onredelijke dingen gevraagd’, zegt Zuidervaart, die in hetzelfde stuk het ‘voorspelbare gepruttel en gemopper’ vanuit de branche laakt over deze afkeer van regelzucht.

Maar handhaven van bestaande regels is al een hels karwei voor de inspectie van SZW. Momenteel wordt pak hem beet 1 procent van de markt jaarlijks aan een inspectie onderworpen.

Bonafide uitzenders

Een klein ongeorganiseerd deel heeft hierdoor vrij spel. De extra regelgeving van Roemer plus 10 miljoen euro voor aanvullende fte’s bij de inspectie zal dit getal niet wezenlijk veranderen. Het is om die reden dat de branche oproept bovenal eerst bestaande regels te handhaven voor met nieuwe regelgeving de indruk wordt gewekt van daadkrachtig bestuur.

Wat critici in hun dichtgetimmerde frame uit het oog verliezen, is dat de branche gebaat is bij het uitbannen van malafiditeit. Malafide bedrijven zorgen voor oneerlijke concurrentie voor bonafide uitzenders.

Dat de branche voor dit streven maatregelen aandraagt die mogelijk niet direct begrepen worden door niet-ingewijden is tot daar aan toe. Onze deuren staan altijd open en we staan iedere journalist graag te woord. Maar weersta zonder die wederhoor de neiging om met aannames en vooroordelen het maatschappelijke debat te vertroebelen.

Nb. Dit opiniestuk is geschreven als reactie op de column van Bart Zuidervaart - Het grote gelijk van Emile Roemer. Bart Zuidervaart is chef redactie politiek bij Trouw.

  • {} 1 key
   • {} 6 keys
    • {} 0 keys
     • {} 2 keys
      • {} 0 keys
       • {} 0 keys
        • {} 4 keys
         • {} 0 keys
          • {} 1 key
           • {} 8 keys
            • {} 0 keys
             • {} 0 keys
              • {} 4 keys
               • {} 1 key

               Debug

               The following actions are blacklisted and will not be logged to prevent spamming.

               • REDUX_STORAGE_SAVE
               • REDUX_STORAGE_LOAD
                • "production"