Privacystatement

Privacy policy voor bezoekers van de website NBBU.nl en mijnnbbu.nl

  Introductie en werkingssfeer

  Dit is het Privacystatement van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ('NBBU'). Dit Privacystatement is van toepassing op alle personen die contact hebben met NBBU. Meer concreet betekent dit dat dit Privacystatement van toepassing is op:

  • (potentiële) leden, abonnees, medewerkers, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers, prospects, stakeholder's en andere relaties van NBBU;
  • bezoekers van de websites van https://www.nbbu.nl/, https://mijnnbbu.nl/ of hieraan gelieerde domeinnaam.

  Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met 'u' en 'uw'. De woorden 'wij' en 'ons' verwijzen naar NBBU. In hoofdstuk 1 is een aantal begrippen uitgelegd. Die begrippen zijn in het Privacystatement met een hoofdletter aangeduid.

  Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw Persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'), in acht en beveiligen uw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat.

  We vragen u om het Privacystatement aandachtig te lezen. Voor de leesbaarheid hebben wij het Privacystatement in hoofdstukken ingedeeld. U treft hierna de inhoudsopgave aan.

   

  1. BEGRIPPENLIJST.
  2. DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN U VERWERKEN.
  3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  4. OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS.
  5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN.
  6. BINNEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE.
  7. BEVEILIGING.
  8. UW RECHTEN.
  9. MINDERJARIGEN OP DE WEBSITE VAN NBBU.
  10. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN.
  11. CONTACTGEGEVENS / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN.
  12. WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT.
  13. BEWAARTERMIJNEN.

  1. BEGRIPPENLIJST

  2. DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN U VERWERKEN

  3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

  4. OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

  5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

  6. BINNEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

  7. BEVEILIGING

  8. UW RECHTEN

  9. MINDERJARIGEN OP DE WEBSITE VAN NBBU

  10. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

  11. CONTACTGEGEVENS / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN

  12. WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

  13. BEWAARTERMIJNEN

  Vragen?

  Als u naar aanleiding van ons Privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. 

  Contactgegevens: 

  NBBU Stadsring 171 3817 BA Amersfoort info@nbbu.nl  

   • {} 1 key
    • {} 6 keys
     • {} 0 keys
      • {} 2 keys
       • {} 0 keys
        • {} 0 keys
         • {} 4 keys
          • {} 0 keys
           • {} 1 key
            • {} 8 keys
             • {} 0 keys
              • {} 0 keys
               • {} 4 keys
                • {} 1 key

                Debug

                The following actions are blacklisted and will not be logged to prevent spamming.

                • REDUX_STORAGE_SAVE
                • REDUX_STORAGE_LOAD
                 • "production"