Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

100 dagen voorzitter

Opinie, 10 juli 2017

De tijd vliegt. Op 1 juli jl. was ik alweer 100 dagen voorzitter van onze mooie branchevereniging. In die tijd is er van alles gebeurd. Zo is onder meer door staatssecretaris Wiebes de handhaving van de Wet DBA weer verder uitgesteld tot 1 juli 2018. Dit lost echter nog niks echt op, opdrachtgevers blijven terughoudend. De NBBU heeft wél een oplossing voor de problematiek in de Wet DBA voorgesteld, namelijk een ondernemersovereenkomst voor zzp’ers.

Verder heeft minister Asscher helaas eigenhandig besloten dat nieuwe uitzendondernemingen en payrollers alleen nog in sector 52 kunnen worden ingedeeld. Het is nu afwachten wat een nieuwe minister hiermee gaat doen. Ook die kan hier zelfstandig over beslissen. Daarnaast is de NBBU gestart met een Co-creating Network in de publiek-private samenwerking en met het project duurzame inzetbaarheid voor flexkrachten.

Tijdens de ALV, de bijeenkomst ‘Arbeidsmarkt van Morgen’ en drie ledenbijeenkomsten door het land heb ik met een aantal van u nader kennisgemaakt en gesproken over wat u van de NBBU verwacht. Duidelijk is dat het u steekt dat flex steeds zo negatief in het nieuws is. Het is voor mij dan ook een belangrijke missie om flex juist op een positieve manier neer te zetten. Dit doe ik door op basis van feiten aan te geven wat onze leden bijdragen met het werk wat ze doen. Jullie geven mensen werk en bieden hen een opstap naar de arbeidsmarkt. Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk uit te dragen dat veel flexwerkers heel tevreden zijn met hun werk.

In de politiek is men alweer meer dan 100 dagen bezig om tot een nieuw kabinet te komen. Inmiddels is men zover dat er nog maar één combinatie over is die kan leiden tot een meerderheidskabinet. Dat verhoogt de druk om er samen uit te komen. Dat zal ook nodig zijn op het terrein van de arbeidsmarkt en pensioenen, want van de polder lijkt er na lang onderhandelen in de SER geen gezamenlijk advies te komen over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Een gemiste kans? Ja en nee. Ja, omdat u en ik als geen ander weten dat deze hervormingen hard nodig zijn en een advies wat hier recht aan zou doen zou helpen. Nee, als dat zou betekenen dat er een advies zou komen waarin, zoals Patijn van de FNV in de Telegraaf aangaf, de Wet werk en zekerheid gewoon overeind zou moeten blijven.

Met je hakken in het zand blijven staan, terwijl de arbeidsmarkt om je heen snel verandert, is wat mij betreft struisvogelpolitiek. Inmiddels ziet vrijwel iedereen dat de Wet werk en zekerheid een averechts effect heeft op de werkzekerheid van mensen op de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen we een gezamenlijk advies van werkgevers- en werknemersorganisaties in de SER missen als kiespijn en beter zelf onze lobby voeren richting de onderhandelingstafel.

De komende kleine 100 dagen beloven interessant te worden voor de koers van Nederland in het algemeen en de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel in het bijzonder. Laten we in elk geval hopen dat de onderhandelende partijen de moed hebben om daadwerkelijk door te pakken op de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Wetten als Wet werk en zekerheid, de loondoorbetaling bij ziekte en de administratieve verplichtingen daarom heen en de Wet DBA moeten fundamenteel aangepast worden om de wetgeving passend te laten zijn voor de arbeidsmarkt van nu en de toekomst.

Brigitte van der Burg
Voorzitter NBBU