Werken met ZZP Nieuws

Arbeidsmarkt steeds politieker

Marco Bastian, directeur NBBU over de arbeidsmarkt

'De uitzendbranche levert échte banen'

In Den Haag zijn veel pijlen gericht op onze branche. Ik som een aantal wetten op: de Wet werk en zekerheid met de transitievergoeding, de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en het wetsvoorstel dat nieuwe regels oplegt aan zzp'ers, de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). Onlangs kondigde minister Asscher (Sociale Zaken) aan dat hij met nieuwe wetgeving rondom payroll wil komen. Onder het mom dat ‘doorgeslagen flex’ moet worden aangepakt, wil hij alle arbeidsvoorwaarden van payrollkrachten gelijktrekken en op deze manier invulling geven aan de zogeheten motie Hamer. 

Zijn uitspraken kwamen als een verrassing, zonder dat de minister eerst een reëel gesprek met de branche is aangegaan. U mag gerust weten dat ik mij erger aan deze houding vanuit Den Haag richting onze sector. Het lijkt alsof de minister vergeet welke toegevoegde waarde professionele intermediairs op de arbeidsmarkt hebben. De uitzendbranche levert échte banen, net zoals Asscher vorig jaar beloofde.  

De NBBU zet zich in toenemende mate in om de goede kanten van de flexbranche bij politiek Den Haag in de oren te knopen. Dankzij onze kennis en kunde weten wij ondernemers te ondersteunen in het personeelsbeleid en – nog belangrijker – maken we de match tussen werkgevers en werkzoekenden, juist die met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

We zitten – in samenwerking met MKB-Nederland/VNO-NCW – aan tafel met beleidsmakers, organiseren werkbezoeken voor kamerleden, schrijven brieven en maken statements om onze standpunten naar voren te brengen. 

Vaak leveren deze inspanningen concrete resultaten op; de BGL is uitgesteld en het is ons gelukt om de gevolgen van de transitievergoeding te verzachten. Ook de Wet aanpak schijnconstructies wordt aangepast en bij die ontwikkeling zijn wij nauw betrokken. Ondanks alle ergernissen is er dus ook veel om trots op te zijn.

Op dinsdag 14 april zullen we de laatste stand van zaken op het gebied van wet- en regelgeving aan u presenteren. Dat gebeurt tijdens een boeiende lunchbijeenkomst in de Week van de Ondernemer, Jaarbeurs Utrecht. Zet u deze tijd en datum alvast in uw agenda? Ik hoop u dan te begroeten!

Week vd Ondernemer