Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Arbeidsmarkt van Morgen en de rol van de professionele intermediair

Opinie, 26 mei 2017

Kan een robot een dagvoorzitter als Jort Kelder in de nabije toekomst vervangen? En worden intermediairs in de arbeidsmarkt van morgen vervangen door slimme algoritmes die mensen en banen koppelen? Hoe ziet de arbeidsrelatie er dan uit? Of verandert er eigenlijk helemaal niet zoveel? Deze vragen stonden centraal op het evenement de Arbeidsmarkt van Morgen dat de NBBU op dinsdag 23 mei 2017 organiseerde. Voor mij is in elk geval duidelijk dat Armand, de poppenspeler, onvervangbaar is.

Arbeidsmarkt van Morgen

De sprekers gaven hun visie op de toekomst en zochten de interactie met de zaal door ze prikkelende stellingen voor te leggen. Opvallend was dat veel leden het eens waren met de stellingen en daarmee meer open lijken te staan voor de veranderingen dan de stakeholders in de zaal.

Sprekers Victor Broers en Ton Wilthagen stelden beiden dat een intermediair die uitsluitend mensen koppelt die al gevonden zijn, met banen die al bestaan, in de toekomst vervangen wordt door algoritmen en netwerken die dit beter kunnen. Zeker nu Google afgelopen vrijdag heeft aangekondigd zich met bemiddeling op de arbeidsmarkt te gaan bemoeien, zal deze ontwikkeling naar verwachting snel gaan.

Wat is de rol van de intermediair

Maar is er dan helemaal geen rol meer voor de intermediair? Integendeel! Juist voor de MKB-intermediair die goed geworteld is in de regio en lokale netwerken heeft, verandert er niks. Zij moeten actief blijven netwerken op lokaal niveau. Het is belangrijk dat zij investeren in het ontwikkelen van mensen en zo zorgen dat zij, daar waar schaarste is, flexwerkers of zzp’ers naar voren kunnen schuiven. Ze zijn en blijven de smeerolie van de arbeidsmarkt. In feite is de intermediair het zebrapad dat ervoor zorgt dat mensen zich van werk naar werk kunnen bewegen. En onder werk verstaan we dan een taak, een opdracht of een baan.

Arbeidsrelatie

Flexibilisering valt niet te stoppen. En al helemaal niet als het vaste contract niet gemoderniseerd wordt en minder risicovol is voor ondernemers om aan te bieden. In feite heeft de Wet Werk en Zekerheid er alleen maar voor gezorgd dat werkgevers terughoudender zijn geworden met het aanbieden van een vast contract. Voor werkers heeft het enkel tot kortere arbeidsrelaties of thuiszitten geleid. Ook als de Wet werk en zekerheid van tafel gaat of flink wordt aangepast, blijven bedrijven flexibiliteit nodig hebben om zich tijdig te kunnen aanpassen aan veranderde markten en ontwikkelingen door nieuwe technologieën. Ook werkers zijn op zoek naar meer afwisseling in hun werk. Ze zoeken naar mogelijkheden om de taken, opdrachten en het werk dat zij uitvoeren te combineren met privé. Het geeft te denken dat uit onderzoek blijkt dat nu slechts 13% van de werknemers betrokken en gemotiveerd met zijn werk bezig is. Dat zijn dus meestal mensen die een vaste baan hebben. De heilige graal volgens velen. Dat stemt tot nadenken en het betekent dat er nog een wereld te winnen is. U als ondernemer bent er bij uitstek toe in staat om deze kansen te vinden en te benutten.

Brigitte van der Burg
Voorzitter NBBU