Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

‘Arbeidsmarkt van morgen is vandaag’

Opinie, 26 februari 2016, Marco Bastian

Directeur Marco Bastian over het NBBU-project Arbeidsmarkt van Morgen – Werkelijkheid ontmoet wetenschap:

“Hoe kan de arbeidsmarkt toekomstbestendig worden gemaakt? Het is een onderwerp dat onze achterban sterk aangaat en ons als branchevereniging flink bezighoudt. Met verschillende initiatieven – zoals een ideeënwedstrijd voor studenten en een adviestraject Duurzame Inzetbaarheid voor ondernemers – draagt de NBBU bij aan de discussie over noodzakelijke veranderingen.

Directeur Marco Bastian van de NBBU

Werkelijkheid ontmoet wetenschap

"We voelen ons  verantwoordelijk. De arbeidsmarkt van morgen begint namelijk al vandaag en de urgentie om nieuwe constructies te maken is hoog.
Het project 'Werkelijkheid ontmoet wetenschap' is een logische stap in onze NBBU-reeks Arbeidsmarkt van Morgen. Met inbreng van hoogleraren uit verschillende studierichtingen willen we op een inventieve manier kijken naar welke denklijnen er zijn om te komen tot een wendbare en sociaal rechtvaardige arbeidsmarkt.

Nadat tijdens de vorige editie studenten om denkkracht werd gevraagd, vragen wij nu de inbreng van de deskundigen. Wij vragen hen met ons mee te denken en mee te werken aan een grondig en deskundig advies voor het nieuwe kabinet. Zodat we kunnen bouwen aan een goede constructie om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt te behouden en te vergroten. Of zoals we in het vorige Arbeidsmarkt van Morgen-project zeiden: zodat iedereen die wil werken, kán werken."

Meer informatie