Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Behandel flexbaan als echte baan

Opinie, 9 november 2016, Marco Bastian, directeur NBBU

NBBU-directeur Marco Bastian

De verkiezingen staan voor de deur. Politieke partijen buitelen over elkaar heen met hun plannen, ideeën en verkiezingsprogramma’s, ook over de arbeidsmarkt. Als sector leveren we hier een grote bijdrage. We laten mensen instromen en helpen mensen aan een baan, omdat veel overeenkomsten worden omgezet in contracten voor onbepaalde tijd. Dan blijft het jammer dat flex nog steeds niet de goede naam heeft die flexibele arbeid verdient.

Dat betekent onder andere dat de politiek haar waardering wel eens mag uitspreken over de bijdrage van flexibele werknemers aan de maatschappij. Stop met elkaar vliegen af te vangen en ga, samen met ons, die dialoog aan die de arbeidsmarkt naar de toekomst borgt. We beogen immers hetzelfde: zoveel mogelijk mensen laten deelnemen.

Duidelijkheid

Als NBBU zijn we dagelijks bezig binnen de gestelde kaders meer en meer richting te geven. We zijn geen voorstander van de DBA – dat mag bekend zijn – maar we proberen voor betrokken partijen zo duidelijk mogelijk te maken hoe zij ermee om moeten gaan. Het jongste voorbeeld hiervan is ons keurmerk voor zzp-bemiddelaars.

Bemiddeling helpt zzp’ers. Als acquisitie niet je sterkste punt is, huur je daar iemand voor in, zoals je ook een boekhouder inhuurt als administratie niet je sterkste punt is. Om deze dienstverlening in zo goed mogelijke banen te leiden, hebben we een keurmerk ontwikkeld voor zzp-bemiddeling.

Keurmerk

Het keurmerk biedt meerwaarde, omdat het aangeeft dat bemiddelaars voldoen aan hun betalingsverplichtingen, dat ze werken met goedgekeurde modelovereenkomsten en dus bemiddelen in echte zzp’ers, kennis hebben van hun branche en dus echte kwaliteit leveren. Opdrachtgever, bemiddelaar én zzp’er weten dus waar ze aan toe zijn, net als de inleners die met onze uitzendbureaus zaken doen. Precies die duidelijkheid is wat de arbeidsmarkt op het moment node mist.

Flexbanen moeten worden behandeld als echte banen, maar door framing is dat beeld nu heel anders. We moeten af van al die frames die de dialoog bij voorbaat al bemoeilijken. Wij knokken er dagelijks voor wet- en regelgeving niet nodeloos ingewikkeld te maken en de rol van uitzendkrachten en zzp’ers helder te krijgen in de arbeidsmarkt van morgen. De arbeidsmarkt moet overzichtelijk zijn en toegankelijk, voor alle partijen.