Actueel Nieuws

Benut de kansen die diversiteit biedt

Opinie, 31 januari 2018

Sancties, dat is de oplossing voor aanhoudende discriminatie door opdrachtgevers en intercedenten van uitzendbureaus, stelt Antoinette Hertsenberg van het tv-programma Radar. Haar redacteuren belden 78 uitzendbureaus verspreid door het land en stelden vast dat bijna de helft meeging in hun, fictieve, discriminerende verzoek om personeel. Ontoelaatbaar, ik gaf het al eerder aan, maar verbaast het me? Nee. Sterker, het zou me verbazen als het onderzoek volgend jaar opnieuw zou worden uitgevoerd en het resultaat zou dan op 0 uitkomen.

Het probleem is dat discriminatie zich nog altijd op tal van manieren manifesteert in onze maatschappij. Het bestrijden is helaas veel moeilijker dan het aanwakkeren van het kwaad. Dat blijkt ook wel uit de uitzending van Radar. Op de opmerking van Fariël Dilrosun dat de oplossing ligt in informeren, voorlichten en trainen, reageert Hertsenberg. Haar aangedragen oplossing: straf. Maar net zomin als verkeersboetes de intentie om hard te rijden wegnemen, nemen sancties de onderliggende oorzaken van discriminatie weg. En dat weet de rest van de wereld ook wel.

Toch is straf, in de vorm van naming & shaming, de enige oplossing die ook in de Tweede Kamer wordt aangedragen. De politiek moet nu maar harder ingrijpen, wordt geroepen. Los van het gegeven dat dat vanuit het oogpunt van privacyoverwegingen nog niet 1-2-3 geregeld is, moet je je als politicus afvragen of je niet meer kunt doen dan symptoombestrijding. Richt je ook op de opdrachtgevers die met discriminerende verzoeken komen. Richt je pijlen op de oorzaken van discriminatie en op de middelen om die weg te nemen. Anders kun je er vergif op innemen dat er niets verandert.

Uit ons eigen onderzoek blijkt dat tussen 2012 en 2015 het aantal intercedenten bij onze leden dat discriminerende verzoeken ontving, is afgenomen van 82% tot 63%. Iris Andriessen van het Sociaal Cultureel Planbureau, die in de Radar-uitzending ook aan het woord kwam, stelde in een onderzoek in 2011 met de Universiteit van Amsterdam vast dat driekwart van de intercedenten meeging in discriminerende verzoeken. Dat aantal is nu gezakt tot minder dan de helft. Zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan die van het uitzendbureau is dus sprake van – ik gebruik het woord voorzichtig – positieve ontwikkelingen.

De discussie moet daarom, als je het mij vraagt, gaan over de vraag hoe we dit percentage verder en sneller kunnen terugdringen. Een belangrijke maatschappelijke taak voor alle intermediairs op de arbeidsmarkt, voor ons als branchevereniging, maar ook voor de politiek en de maatschappij. Uiteindelijk gaat het om het veranderen van de mindset en dat proces duurt lang.

Welke rol hebben wij als branchevereniging? We kunnen twee dingen doen. We kunnen hard optreden of we kunnen blijven informeren, voorlichten en trainen. Helpt het eerste? Ja, tot op zekere hoogte. Op de korte termijn neem je, kortstondig, het probleem weg. Maar daar houdt onze invloed op. Liever werken we aan een langetermijnoplossing. En die ligt op het vlak van informeren, voorlichten en trainen.

Onderscheid maken naar leeftijd, geslacht en afkomst is in strijd met de wet. Dat er nog altijd bedrijven zijn die ingaan op dit soort verzoeken is onbegrijpelijk. Daarom moet je altijd in gesprek blijven gaan, ongeacht hoe moeilijk dat is. Niet klantgezwicht, maar klantgericht. Omdat dat een kans biedt om als professionele intermediair met de juiste match het ongelijk van de opdrachtgever aan te tonen. Gelukkig is de uitzendbranche in het algemeen op de goede weg. We helpen mensen aan werk, laten mensen doorstromen en ontzorgen ondernemers. Dat is waar we goed in zijn, dat is onze dienstverlening. Denken in mogelijkheden en kansen. Als ondernemer zou ik daarom zeggen: ik laat die ene volhardende klant met zijn discriminerende verzoeken lekker links liggen en daar lever ik niet aan! Ik richt me op de commerciële kansen die diversiteit biedt.

Wij als branchevereniging kunnen u helpen uw intercedenten te instrueren hoe ze discriminerende verzoeken moeten pareren. Daarnaast kunnen we u helpen met het benutten van commerciële kansen. Dat levert een win-winsituatie op. Een gezonde onderneming die bijdraagt aan een gezond maatschappelijk klimaat. Voor het leeuwendeel van onze leden is dit gelukkig klare taal. Zij doen dagelijks niet anders.

Marco Bastian
Directeur NBBU

 

Bekijk ook: Reactie van de NBBU op de uitzending van Radar over discriminatie in de uitzendbranche