Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

‘De arbeidsmarkt is te belangrijk om aan Den Haag over te laten’

Opinie, 26 februari 2016, Ton Wilthagen

De NBBU start een nieuw project over de Arbeidsmarkt van Morgen met inbreng van hoogleraren uit diverse studierichtingen. De eerste bijdrage is van Prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar institutionele juridische aspecten van de arbeidsmarkt en directeur van ReflecT, onderzoeksinstituut van Tilburg University.

Ton Wilthagen

“Het is mooi dat de NBBU en z’n stakeholders en achterban reflecteren op de toekomst, daarbij niet uitsluitend kijkend naar de eigen business, maar naar een bredere context: de arbeidsmarkt van morgen. Daar draait het niet meer om baanzekerheid, maar wordt werkzekerheid een belangrijk gegeven.

Zo’n onderwerp moeten we niet exclusief overlaten aan de politiek, de SER en de Stichting van de Arbeid. Er zijn meer spelers bij betrokken: beleidsmakers, bedrijven, uitzendbureaus, zzp-organisaties, gemeenten, regio’s.

Werkzekerheid bevorderen

De moderne arbeidsmarkt moet flexibel en dynamisch zijn, maar er ook voor zorgen dat mensen aan het werk komen en blijven. Je kunt dat niet afdoen met ‘de baanzekerheid is uitverkocht, zoek het maar uit’. De opgave is gezamenlijk arrangementen te bouwen die werkzekerheid bevorderen.

Hoe dat zou kunnen, willen we praktisch inzichtelijk maken. Mijn studenten en ik door er een paper over te schrijven met goede voorbeelden, en de leden van de NBBU hopelijk door hun eigen groeidiamanten te delen en te luisteren naar wat anderen inbrengen. Voor goede strategieën en arrangementen wordt meestal naar de overheid gekeken. Tegelijk is er veel kritiek op de overheid, bijvoorbeeld op de Wet werk en zekerheid en op de Participatiewet.
Je kunt ‘Boe!’ roepen en een manifest aan de kerkdeur spijkeren, maar je kunt ook zelf een bijdrage leveren aan de discussie over wat er nodig is om de
toekomstige arbeidsmarkt te faciliteren. En als het aan mij ligt, is dat precies wat we gaan doen.”

Werkconferentie 8 april

De NBBU start een nieuw project over de Arbeidsmarkt van Morgen met inbreng van hoogleraren uit diverse studierichtingen. De eerste bijdrage is van Ton Wilthagen die op een inventieve manier kijkt naar nieuwe standaarden voor een wendbare en sociaal rechtvaardige arbeidsmarkt.

Meer informatie