Wet aanpak schijnconstructies Nieuws

De impact van onrust op het wereldtoneel

Terug van vakantie bereid ik mij voor op een intensieve periode. In het najaar wacht de flexbranche veel belangrijke ontwikkelingen. De NBBU richt zich op politieke ontwikkelingen zoals de wetgeving ten aanzien van zzp’ers, de invoering van de Wet werk en zekerheid, de Participatiewet, de Wet aanpak schijnconstructies en de wensen vanuit Den Haag ten aanzien van de SNA-normering.

Pitch in SER-gebouw

Daarnaast kijken we uitdrukkelijk naar de Arbeidsmarkt van Morgen en welke kansen de flexondernemers hier kunnen grijpen. Ons innovatieve project – de studentenwedstrijd NBBU Sunrise – komt in een eindfase terecht. Op ons jubileumcongres op 20 november worden de winnaars bekend gemaakt. Voorafgaand aan die prijsuitreiking houden vijf à zes studententeams een pitch van hun innovatieve idee voor een gerenommeerde jury. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft het mogelijk gemaakt deze pitch in het SER-gebouw te organiseren. Mirjam Sterk, ambassadeur Jeugdwerkloosheid, heeft dit event opgenomen in de zogeheten Werkweek, die door haar Sterkteam van 18 tot en met 25 september wordt georganiseerd.

Wereldtoneel

Daarbij sluiten we niet de ogen voor de huídige ontwikkelingen. Deze zomer werd maar eens te meer duidelijk dat de onrust op het wereldtoneel grote effecten heeft en heel concrete problemen veroorzaakt – zij het in andere proporties – voor werkenden en ondernemers hier in Nederland. Kijk naar hoe de boycot tegen Rusland nu al impact heeft op de transportsector en land&tuinbouw. Ook de flexbranche zal beïnvloed worden door de geopolitieke onrust. Daar waar de economische voorspellingen eerst nog positief waren, is het CPB nu voorzichtig geworden.

In de huidige sneller wisselende wereld speelt flexibiliteit een steeds grotere rol. Het is tijd dat ook de overheid die belangrijke rol van onze branche onderkent. Zodat wetgeving onze branche niet inperkt, maar juist kansen biedt en werkgelegenheid een boost kan geven.