Actueel Nieuws

Er is werk aan de winkel!

Opinie, 2 november 2017

De flexbranche is de laatste tijd weer vaker in nieuws. Dat is mooi en heeft vooral te maken met de plannen van het nieuwe kabinet om de arbeidsmarkt verder en beter vorm te geven. Binnen die grote gemene deler arbeid houdt flex de gemoederen nog steeds het meeste bezig.

Vorige week publiceerde het CBS nieuwe cijfers over de tevredenheid van werkenden. Zelfstandigen zijn het meest tevreden, uitzendkrachten het minst, blijkt uit onderzoek. Ik ben blij dat uit de cijfers geen eenduidig of eenzijdig beeld opdoemt, zoals in het publieke debat helaas te vaak wel gebeurt. Maar zoals uit de bevindingen van het CBS blijkt, is er zeker nog werk aan de winkel.

Van de ruwweg 1,7 miljoen zzp’ers en uitzendkrachten is verreweg het grootste deel tevreden over zijn situatie. Gelukkig maar. Toch hebben bijna honderdduizend uitzendkrachten in het onderzoek hun misnoegen geuit. Als belangrijkste reden hiervoor noemen ze het gegeven dat het hen niet lukt een vaste baan te vinden. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Onze zekerheid is namelijk nog altijd in grote mate afhankelijk van een vast contract.

Gelukkig zijn er volop mogelijkheden de tevredenheid van deze mensen te verbeteren. Onze branche heeft een belangrijke opstapfunctie. Nu de economie aantrekt, kunnen meer mensen op het gunstige tij meevaren richting een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Maar er is meer mogelijk. Werkgevers en werkenden zelf kunnen in grote mate zorgen dat ze positief zijn over hun werk. Ondernemingen kunnen hun mensen verder helpen in hun ontwikkeling en hun het gevoel geven dat ze bij de club horen. Sommige flexkrachten profiteren daar dubbel van. Zij krijgen de waardering die ze verdienen van hun uitzendbureaus én de inlener.

Naast werkgevers hebben werkenden zelf ook de verplichting zich te verdiepen in het verbreden van hun kennis en vaardigheden, zodat ze in een veranderende arbeidsmarkt inzetbaar blijven. Stel jezelf de vraag, waar kan ik me verbeteren om nog meer plezier uit mijn werk te halen? Met die houding kom je een heel eind.

Blijf je ontwikkelen als werknemer en blijf als werkgever binden en boeien. Waardering en het gevoel erbij te horen, zijn de belangrijkste redenen voor plezierig werk. Zzp’ers tonen dat aan. Zij zijn de meest tevreden werkenden die het CBS naar hun mening vroeg. Zij noemden juist flexibiliteit als belangrijke reden voor hun werkplezier.

Zo zie je maar. Voor de een is flexibiliteit een zegen, voor de ander de zekerheid van een vast contract. Als we de flexibiliteit kunnen bewaken en de zekerheid kunnen vergroten, zijn we goed op weg. Dan zou het zomaar kunnen dat mensen in de volgende CBS-meting nog positiever zijn over hun werk.

Marco Bastian
Directeur NBBU