NBBU-cao Nieuws

Jeugd buiten spel

Opinie, 30 juni 2014, Marco Bastian

De FNV biedt deze week een petitie aan uit protest tegen de nieuwe NBBU-cao voor Uitzendkrachten. De bond heeft ervoor gekozen een willekeurig NBBU-lid hiermee lastig te vallen. Dat is heel opmerkelijk aangezien dit lid geen deel uitmaakt van de cao-delegatie.

Een collectief contract komt niet voor niets collectief tot stand. Onze 900 bureaus hebben de onderhandelingen in handen gegeven van hun brancheorganisatie zodat zij zich bezig kunnen houden met zaken waarin zij goed zijn: werkzoekenden bemiddelen naar werk. Het zou zuiver zijn als de FNV zich met zijn protest richt tot de juiste organisatie: het kantoor van de NBBU zelf aan de Stadsring in Amersfoort.

Balans tussen flex en zekerheid

 De NBBU benadrukt dat de cao een goede balans vormt tussen flex en zekerheid. Voorop staat dat de nieuwe NBBU-cao handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en een zorgvuldige overgang garandeert naar de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. De NBBU-cao is de eerste flex-cao waarbinnen afspraken zijn gemaakt om een einde te maken aan nul-uren-contracten. De cao verbetert de rechtspositie van uitzendkrachten en stimuleert de aandacht voor scholing.

Lees hier voor verdere uitleg over de NBBU-cao.

Onze onderhandelingen werden sterk bepaald door de WWZ. In de wet zijn uitzonderingen gemaakt voor de flexbranche. Zo kan de uitzendbranche na een periode van 78 weken uitzenden nog eens zes tijdelijke contracten aanbieden in vier jaar. De FNV en CNV weigerden deze uitzonderingspositie van de uitzendbranche te erkennen. In ruil voor de uitzonderingen, stelden zij onredelijke eisen. Bij de NBBU-delegatie geeft dit het gevoel dat een aantal vakbonden niet langer door overleg tot afspraken wil komen, maar kiest voor confrontatie.

Arbeidsmarkt van morgen

 Dat blijkt ook uit het feit dat de FNV zich heeft teruggetrokken uit het innovatieve project Arbeidsmarkt van Morgen, de studentenwedstrijd waarbij aan jongeren is gevraagd met creatieve oplossingen te komen voor de arbeidsmarkt van morgen. Met deze actie zet de FNV ook de jeugd buiten spel.

We blijven ons inzetten voor een bonafide en kwalitatieve branche en werken graag met alle partijen samen. Het is daarom extra wrang dat FNV niet de weg kiest van dialoog maar gaat voor een vechtcultuur. Daar heeft deze partij uiteindelijk alleen zichzelf mee. Wij gaan met andere prominente arbeidsdeskundigen door, die geloven in samenwerking en de toekomst van de jeugd.

Zie hier de jury die zich over de inzendingen gaat buigen:

Mirjam Sterk Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid

Leendert-Jan Visser        Directeur MKB-Nederland

Pieter Waasdorp             Directeur Ondernemerschap ministerie Economische Zaken

Claudia Zuiderwijk           Voorzitter Raad van Bestuur Kamer van Koophandel

Bart Jeroen Croll            Voorzitter NBBU

Jacqueline Zuidweg         Directeur Zuidweg & Partners

Leo Witvliet                     Hoogleraar Interim Management Nyenrode Business Universiteit