Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

“Vertegenwoordigers van flexibele arbeid hebben nog heel wat missiewerk te verzetten”

Opinie, 1 maart 2017

Missiewerk

We staan aan de vooravond van de verkiezingen en de arbeidsmarkt is een belangrijk onderwerp. Vorige keer opperde ik op deze plek de invoering van een minister van Arbeidsverhoudingen. Die zou de verhoudingen tussen werknemers en zzp’ers en die tussen medewerkers en flexwerkers moeten verbeteren.

Marco Bastian

Marco Bastian

Vergelijking van de verkiezingsprogramma’s

In het komende nummer van ons magazine Flexibel Werkt gaan we nadrukkelijker in op de verkiezingen. We hebben de programma’s van de grootste partijen vergeleken en geven een overzicht van hun standpunten over de (flexibele) arbeidsmarkt. Daar kunt u, als lid en intermediair, uw voordeel mee doen.

Dit is geen plek voor stemadvies, maar wat uit vergelijking van de verkiezingsprogramma’s naar voren komt, is dat vertegenwoordigers van flexibele arbeid – zoals uitzenden, payrolling en bemiddeling van zelfstandig ondernemers – nog heel wat missiewerk hebben te verzetten. Partijen grijpen al snel gemakshalve terug op vaste arbeid als oplossing voor problemen. Daarmee worden veel knelpunten uit het oog verloren.

Metamorfose

Het blijft bovenal belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat de arbeidsverhoudingen een metamorfose hebben ondergaan ten opzichte van de situatie in 1907, toen de Wet op de arbeidsovereenkomst werd ingevoerd. Veel politici houden wanhopig vast aan een vast dienstverband, terwijl de economische en technologische vooruitgang nieuwe standaarden op de arbeidsmarkt vereist.

Kwaliteit van flexibele arbeid

Wij als NBBU investeren liever in de kwaliteit van flexibele arbeid. De NBBU zet zich er al langer voor in de kwaliteit van deze vorm van arbeid via duurzame inzetbaarheid te verbeteren en te versterken. Het binden en boeien van flexpersoneel wordt de komende jaren steeds belangrijker. Denk daarbij aan het vergroten van arbeidsmarktkansen, het verzorgen van scholing en opleidingen en het bieden van kansen op bijvoorbeeld een hypotheek.

Niet alleen flexmedewerkers zijn hierbij gebaat, het intensiveert ook de relatie met de opdrachtgever als de intermediair deze rol goed op zich neemt.

Marco Bastian
Directeur NBBU