Wet werk en zekerheid Nieuws

Never a dull moment

Opinie, 5 januari 2015, Marco Bastian

Marco Bastian, directeur NBBU

In 2015 lijkt de economie weer aan te trekken, de verwachtingen zijn positief. De uitzendbranche lijkt er al een voorschot op genomen te hebben – de omzetcijfers trekken aan. En veranderingen in wetgeving bieden nog eens extra kansen, voor u als professionele intermediair op de arbeidsmarkt.

Kansen

De Wet werk en zekerheid beperkt weliswaar flexibel werken, maar biedt veel kansen voor uitzendbureaus. Er is voor de uitzendbranche een uitzondering gemaakt en die hebben wij met onze NBBU-cao voor Uitzendkrachten met beide handen aangegrepen. Daardoor is het mogelijk om een uitzendkracht 5,5 jaar flexibele contracten aan te bieden, daar waar volgens de wet een werkende na twee jaar in dienst moet worden genomen.

Rondom de Participatiewet en de Quotumwet zijn er ook gunstige afspraken voor de uitzendbranche gemaakt. Als een uitzendbureau iemand met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt, dan telt die plaatsing ook mee. Voor uitzendbureaus en detacheerders biedt het kansen om werkgevers te ontzorgen.

De NBBU Servicedesk staat u als lid zoveel mogelijk bij met advies-op-maat omtrent deze wijzigingen, zodat u op uw beurt uw opdrachtgevers deskundig terzijde kunt staan.

Brede flex

Ook de vereniging zelf is onderhevig aan grote veranderingen dit jaar. Op dit moment ontwikkelt de NBBU zich van uitzendkoepel tot dé belangenbehartiger van brede intermediaire dienstverleners. We zijn volop bezig met het ontwikkelen van producten die goed aansluiten bij ondernemers, die met meerdere vormen van flex (gaan) werken.

Bij de ontwikkeling naar een belangenbehartiger van brede intermediaire dienstverleners staat voorop: handhaving van een goede kwaliteit, win-win situatie voor onze leden en versterking van de lobby. Wat dat laatste betreft: gelukkig is onze lobby tegen de wijziging van de VAR-verklaring in rustiger vaarwater gekomen. Ten aanzien van deze ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffingen’ (BGL) heeft de NBBU flink van zich laten horen. Diverse politieke partijen hebben naar aanleiding van onze position paper in de Tweede Kamer vragen gesteld. Het wetsvoorstel is mede dankzij onze inzet tot nader order uitgesteld, zo werd vlak voor de feestdagen bekend.

De toezegging van het kabinet, om naar alternatieven te kijken en die te bespreken met de verschillende organisaties, juicht de NBBU toe. Wij gaan graag in gesprek met betrokken partijen om tot een werkbaar alternatief te komen.

Arbeidsmarkt van Morgen

We gaan ook verder met ons project ArbeidsmarktvanMorgen. Het bestuur heeft daar in december het groene licht voor gegeven. Richtten we ons voorheen op de studenten, in 2015 halen we de banden met hoogleraren aan. We denken dat dit project weer veel spin-off gaat geven voor de kennis en kunde en nieuwe kansen voor de NBBU en zijn leden.

Ik wens u een heel voorspoedig en ondernemend 2015 toe. Never a dull moment!