Publiek-private samenwerking PPS Nieuws

Hoge sectorpremie onrechtvaardige belemmering uitzendbranche

Opinie, 8 december 2014, Marco Bastian

Marco Bastian, directeur NBBU

Hoge premie is onrechtvaardige belemmering uitzendbranche

We zijn blij dat het economisch beter gaat, want dan gaat het ook beter met de uitzendbranche. En krijgen we meer mensen aan het werk, bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Om ons de banenmotor van de economie te laten blijven, moet er nog wel een belangrijke stap worden genomen.

Vervuiler betaalt?

De politieke gedachte is ‘vervuiler betaalt’: daar waar meerdere werkenden in de ziektewet terugvallen, moet de sector meer premie betalen. Die gedachte lijkt goed, alleen is het de vraag wie hier nu de vervuiler is. Een opdrachtgever uit het verleden, de kwetsbaarheid van de uitzendkracht zelf, slechte verzuimbegeleiding vanuit het UWV; er zijn veel factoren waar de uitzendbranche geen enkele invloed op heeft. Het is daarom niet juist om in dit geval uit te gaan van het principe dat de vervuiler betaalt.

"Hoe kan het dat de minister aan de ene kant zwaar leunt op de uitzendsector om werklozen aan werk te helpen en ons anderzijds ‘straft’ met torenhoge premies omdat onze werkenden een hoger risico lopen om weer in een uitkeringssituatie te belanden? "

Tegenstrijdigheid

Onze branche is als geen andere in staat kwetsbare werkzoekenden aan werk te helpen. Een derde van de uitkeringsgerechtigden die aan werk komt, slaagt daarin met de hulp van een uitzendbureau. De minister ziet dat ook. Hij doet nu een extra beroep op de branche om doelgroepen aan werk te helpen. En daar zit de tegenstrijdigheid.

Hoe kan het dat de minister aan de ene kant zwaar leunt op de uitzendsector om werklozen aan werk te helpen en ons anderzijds ‘straft’ met torenhoge premies omdat onze werkenden een hoger risico lopen om weer in een uitkeringssituatie te belanden? Dat is volgens ons onjuist en onrechtvaardig. De premies moeten omlaag. Naar het gemiddelde van BV Nederland, of iets daaronder.