Bedrijfsvoering Nieuws

Stap voorwaarts

Opinie, 2 september 2013, Marco Bastian

Met het sociaal akkoord is een reeks maatregelen geformuleerd waarmee flexibele arbeid wordt teruggedrongen. ‘Terug naar het vaste dienstverband’ lijkt het motto.

Het is jammer dat wordt gekozen voor een stap terug. Met de opkomst van de netwerk- en informatie-economie hebben flexibele arbeidsvormen de toekomst. Laten we kiezen voor een stap voorwaarts en met maatregelen komen die op een positieve manier inspelen op deze veranderingen.

We hebben te maken met een economie die snel wisselt van hoge pieken naar diepe dalen. Bedrijven zijn mede hierdoor onderhevig aan continue innovatie en hebben behoefte aan flexibel inzetbaar personeel. Op die dynamische arbeidsmarkt ontwikkelt zich ook een ander type medewerker, namelijk iemand die calculeert en meer ondernemend is. Dat heeft zijn weerslag op de arbeidsrelatie.

De NBBU, brancheorganisatie voor  bemiddelings- en uitzendondernemers, werkt aan het vernieuwen van standaarden waarbij voor intermediairs een sleutelrol is weggelegd. Een model waar intermediairs, zoals uitzendbureaus en detacheringsbureaus, de verantwoordelijkheid nemen om hun arbeidskrachten te scholen en voor hen de carrièrepaden te verzorgen. Werk- en inkomenszekerheid voor flexkrachten en zzp’ers staan op de eerste plaats. In de slipstream hiervan komt ook een oplossing voor het verkrijgen van financiering, zoals een hypotheek.

In flexibele arbeid ligt de basis voor een moderne, goed functionerende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die ons verlost van de huidige rigide arbeidsverhoudingen en die is verworden tot een lappendeken van verouderde regels en richtlijnen.

Voor modernisering van de arbeidsmarkt is maatschappelijk draagvlak nodig en moeten intermediairs de benodigde professionaliseringslag maken. Daarvoor is steun vanuit politiek, overheid en sociale partners nodig. We schuiven graag aan om te vertellen hoe het er in de praktijk aan toe gaat en hoe wij daarop anticiperen.

Op maandag 9 september 2013 organiseert de Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken een Rondetafelgesprek met als thema Flexibilisering. Bovenstaande tekst staat in het Position Paper dat de NBBU namens directeur Marco Bastian heeft ingebracht.