Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Sunrise

Opinie, 27 mei 2013, Marco Bastian

Henry Ford, autopionier, zei eens: “Als ik aan een cowboy had gevraagd hoe hij zich sneller had willen voortbewegen, dan had die gezegd: een sneller paard”. Ik haal deze uitspraak graag aan: wie wil innoveren, moet buiten de lijnen denken.

Die gedachte speelt een grote rol in ons nieuwste ambitieuze project: Sunrise. Het idee ontstond in september 2012. Samen met collega Piet Meij, hoofd Sociaal-Economische Zaken, bespraken we de politieke situatie – met een nieuw kabinet – en de positie van de NBBU daarin. We vonden het tijd dat de NBBU, die namens 900 flexondernemers spreekt  en meer dan 25 procent van de uitzendmarkt vertegenwoordigt, in gesprek moest gaan over een nieuwe visie op de arbeidsmarkt. Wij hebben een verantwoordelijkheid in deze discussie. Door in dialoog te gaan met experts uit de wetenschap, overheid,  financiële wereld en werkgevers en vakbonden, vergroten wij onze invloed. Via de potentiële innovatiekracht die vanuit Sunrise gaat, kunnen wij namens en voor onze leden een verschil maken.

Stip op de horizon

Nieuwe standaarden op de arbeidsmarkt – dat is ons vergezicht, de stip op de horizon. Vandaar de naam Sunrise. En ja, mooie anekdote, de naam was snel geboren aangezien in september de nieuwste James Bond-film uitkwam: Skyfall …

Op onze website kunt u meer informatie lezen over Sunrise. We hebben ook een animatiefilm gemaakt waarin het project op ludieke wijze in twee minuten wordt uitgelegd.

Op 6 juni is de aftrap van het project met een bijeenkomst voor externe stakeholders van de NBBU: decision makers uit de politiek, de overheid, sociale partners, financiele wereld en media. Zij formuleren op deze dag de juiste arbeidsmarktvragen. Die leggen we vervolgens voor aan de nieuwe generatie werkenden: studenten die met vernieuwende oplossingen durven te komen. Want dat hebben we nodig. Een sneller paard – kijk maar naar de beleidsvoornemens in het Sociaal Akkoord – is niet de oplossing.

Marco R. Bastian
Directeur NBBU