Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Turning 20

Opinie, 17 november 2014, Bart-Jeroen Croll

Nog drie nachten slapen en dan gaan we los met ons NBBU jubileumcongres ‘Klaar voor de arbeidsmarkt van morgen’. De spanning in aanloop naar het congres neemt toe. Ik neem ondertussen de gelegenheid om met trots terug te kijken op alles wat we als branchevereniging hebben bereikt.

Passie
Twintig jaar geleden werd onze vereniging opgericht door ondernemers die graag het belang van MKB en specialistische uitzendbureaus beter behartigd zagen, iets wat nu nog steeds actueel is.
Na tien jaar konden we vaststellen dat de NBBU na een passievolle en roerige start in stabieler vaarwater was gekomen en in de periode daarna werden wij actief binnen diverse uitvoeringsorganen binnen onze branche. We namen verantwoordelijk binnen pensioenfonds StiPP en het Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche. Daarmee versterken we de uitzendbranche door:
•    de naleving van de cao’s te controleren (SNCU);
•    de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim aan te pakken (STAF);
•    vaste medewerkers en uitzendkrachten op te leiden (STOOF).

Professionalisering
Vijf jaar geleden maakten we de volgende interne professionaliseringsslag. Het bureau van de NBBU kwam onder leiding van een directeur te staan, en we stelden ambitieuze doelstellingen voor meer invloed op gebied van belangenbehartiging. Als bestuur stelden we onze visie bij en stelden, naast het cao-beheer, een aantal strategische doelen op.
1.    Het hebben van een invloedrijke positie op de arbeidsmarkt
2.    Het creëren van innovatie
3.    Het realiseren van toegevoegde waarde voor onze leden
4.    Het waarborgen van kwaliteit

Brede flex
De NBBU omarmt naast uitzenden ook de brede flex, zoals de markt dat ook doet.
Steeds meer zien we dat onze leden met meerdere vormen van flex werken om opdrachtgevers te kunnen bedienen en maatwerk te leveren. Uit onderzoek, zo is nu bekend geworden, blijkt dat 31% van onze leden – ruim 300 ondernemers dus – aangeven dat zij – naast het uitzenden – ook actief zijn als intermediair voor zelfstandige ondernemers. Dat aantal is sterk groeiende. Dit maakt dat de NBBU zich sterker ontwikkelt van uitzendkoepel tot dé belangenbehartiger van brede intermediaire dienstverleners.

De vraag uit de markt voor meer flex blijft stijgen en is onomkeerbaar, ook al is dat in politiek Den Haag en bij de vakbonden nog niet doorgedrongen. Het is dan ook mede onze verantwoordelijkheid om dit in goede banen te leiden en daar zal de NBBU in de komende jaren graag een rol in spelen.

Ook in de toekomst zal de NBBU servicegericht blijven naar zijn leden, blijven faciliteren waar mogelijk en leidend worden als het gaat om belangenbehartiging van brede flex.

Graag verwelkom ik u aanstaande donderdag in de Rijtuigenloods in Amersfoort om ons 20-jarig bestaan te vieren en vooruit te blikken, zodat we allemaal klaar zijn voor de arbeidsmarkt van morgen!