Actueel Nieuws

Vernieuwingen zijn hard nodig

Opinie, 13 september 2017

De werkgevers en vakbonden hebben met hun spaakgelopen polderoverleg een oude traditie in ere gehouden. Geen sociaal akkoord immers zonder trammelant. Toch blijft het spijtig, want de arbeidsmarkt vraagt om broodnodige veranderingen. Het is nu aan het nieuwe kabinet om daadkracht te tonen, maar de vrees heerst dat politiek, vakbonden en werkgevers de kop in het zand zullen steken.

Belangrijk hierbij is dat de aandacht niet uitgaat naar het aanpassen en ‘repareren’ van bestaande wetgeving, het oplappen van regelgeving zoals je een oude auto zou oplappen zodat die er weer een jaar of vier tegenaan kan. Daarmee houd je een status quo in stand die ons op de lange termijn alleen maar op achterstand zet.

Vernieuwingen zijn hard nodig om aan te sluiten op de veranderingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt van de 21e eeuw is een andere dan die van de 20e eeuw en dat vraagt om een ander sociaal stelstel. Een stelsel waarin met name duidelijkheid heerst over de positie van flex. Flexibel werk is een essentieel en onmisbaar onderdeel van de arbeidsmarkt en draagt daar op tal van manieren positief aan bij. Daarom is het zo belangrijk dat er eindelijk duidelijkheid en zekerheid komt voor alle betrokkenen.

Des te betreurenswaardiger dat de bonden ondanks de open houding van de werkgevers niet opnieuw willen aanschuiven aan de onderhandelingstafel. Het lijkt mij dat je ook als vakbond bewust moet zijn van de veranderingen van je tijd en je opvattingen aan de hand hiervan moet kunnen bijstellen. Zoals de arbeidsmarkt niet meer dezelfde is als die van de vorige eeuw, zo is ook arbeid niet meer hetzelfde als pakweg drie decennia geleden. Honderd procent baanzekerheid bestaat niet meer. We moeten daarom op zoek gaan naar andere vormen van zekerheid.

Zoek niet langer naar baanzekerheid, maar naar inkomenszekerheid. Daarmee creëer je een heel nieuw perspectief op de arbeidsmarkt, een perspectief waarin opeens volop ruimte is voor mogelijkheden in plaats van problemen. Zet vol in op het blijven ontwikkelen van mensen. Daarmee blijven mensen beschikbaar en begeerbaar voor bestaande en nieuwe banen. Bovendien vergroot je de kans voor diegenen aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor wie een vaste baan zelfs als de bonden hun zin krijgen onbereikbaar blijft. Momenteel moeten dit soort vergezichten uit de praktijk komen – denk aan onze Arbeidsmarkt van Morgen – in de hoop Den Haag tot bezielend leiderschap te bewegen.

De werkgevers hebben aangegeven de dialoog te willen blijven aangaan. Dat is positief, want het is de enige manier om uitzicht te blijven houden op overeenstemming. Ondertussen lijkt in Den Haag het besef doorgedrongen dat het huidige ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte het mkb en de werkgelegenheid meer dwarszitten dan bevorderen. Dat zou betekenen dat het nieuwe kabinet hier werk van gaat maken. Voor het moment kunnen we dat in ieder geval als winst beschouwen.

Marco Bastian
Directeur NBBU