Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Vervang Wet DBA door ondernemerscheck en schriftelijke verklaring zzp’er

Opinie, 21 november 2016, Marco Bastian, directeur NBBU

Directeur Marco Bastian van de NBBU

Het kabinet heeft de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2018. Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes lijkt zijn zorgenkindje daarmee door te schuiven naar een volgend kabinet. De wet zorgt voor te veel onzekerheid. Het wordt tijd dat de nieuwe wetgeving aansluit bij het huidige tijdsgewricht.

Interbellum

We zijn blij dat staatssecretaris Wiebes inziet dat het werken met modelovereenkomsten op de huidige manier tot niets leidt en alleen maar in onzekerheid resulteert onzer zzp’ers, opdrachtgevers en intermediairs. Maar wat nu? Door uitstel van de invoering tot januari 2018 lijkt de lucht geklaard, maar in feite zijn we in een interbellum beland.

Ongewis

De VAR is afgeschaft en het werken met modelovereenkomsten verkeert nu in het ongewisse. Dit leidt niet automatisch tot de voor partijen gewenste zekerheid, want het is allerminst duidelijk wat er na volgend jaar te gebeuren staat. Als Wiebes zegt dat kwaadwillenden worden aangepakt, is het bovendien maar de vraag wie door de belastinginspecteur als kwaadwillend wordt aangemerkt.

Ondernemerscheck

We stellen als NBBU de volgende oplossing voor: laat de zzp’er de ondernemerscheck van de Belastingdienst doen. Laat de zzp’er daarnaast schriftelijk verklaren dat hij of zij er bewust voor kiest de opdracht als zelfstandige uit te voeren. De positieve uitkomst van de ondernemerscheck in combinatie met de schriftelijke verklaring moet de Belastingdienst vervolgens verplichten het werken als zelfstandige te accepteren. Desgewenst kan worden afgesproken om periodiek – bijvoorbeeld jaarlijks – een nieuwe check te doen en de verklaring opnieuw te tekenen.

Pragmatisme

Wat de NBBU betreft, is gebruikmaking van het bestaande instrumentarium een eenvoudige oplossing om te zorgen dat mensen die kiezen voor het werken als zelfstandige hierin geen beletsel ondervinden. Opdrachtgevers en intermediairs krijgen hiermee bovendien de benodigde zekerheid vooraf. Het is een pragmatische oplossing die de ruimte biedt de komende periode te gebruiken om de arbeidsverhoudingen te herdefiniëren, zodat die passen bij de hedendaagse arbeidsmarkt.