Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Video: ‘De arbeidsmarkt raakt iedereen’

Opinie, 26 mei 2016, Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan, oud-SER-voorzitter en nu hoogleraar economie en D66 senator, was op 8 april aanwezig bij de expertmeeting Arbeidsmarkt van Morgen: werkelijkheid ontmoet wetenschap, een initiatief van de NBBU.
Als het aan hem ligt, stelt de politiek randvoorwaarden, zodat 'werkgevenden en werkenden' weten wat de minimumeisen zijn.
"De arbeidsmarkt is een markt die iedereen raakt, waar iedereen mee geconfronteerd wordt, daar hebben heel veel partijen belang bij. En dan is het dus ook heel goed dat de NBBU geprobeerd heeft juist al die partijen te identificeren en bij elkaar te brengen.”

Bekijk de video