Arbeidsmarkt van morgen Nieuws

Video: ‘We moeten ons instellen op flexibiliteit’

Opinie, 27 mei 2016, Michael van Straalen

Michael van Straalen 8 april 2016

Michael van Straalen

Michael van Straalen, voorzitter werkgeverskoepel MKB-Nederland, was op 8 april aanwezig bij de expertmeeting Arbeidsmarkt van Morgen: werkelijkheid ontmoet wetenschap, een initiatief van de NBBU.
Hij signaleert dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt nog niet goed is geborgd.
"Alle instituties, alle sociale vangnetten, alle regelingen zijn nog gebaseerd op de traditionele arbeidsmarkt zoals we die kenden", betoogt hij. "Dat moet anders, we moeten ons instellen op flexibiliteit."

Video Michael van Straalen (1,5 minuut)