Wet werk en zekerheid Nieuws

Zorgvuldig naar nieuwe wet

Opinie, 9 juni 2014, Marco Bastian

Het ziet er naar uit dat het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt uitgesteld van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015. Maar van inhoudelijke aanpassingen is, met uitzondering van kleine details, helaas geen sprake. De Eerste Kamer zal gaan instemmen met de wet. En dat terwijl arbeidsmarktspecialisten, ondernemers en flexwerkers stuk voor stuk hun twijfels hebben geuit omdat de wet onduidelijk en ingewikkeld is.

 

Slechtere positie flexwerkers

De NBBU is niet blij met de komst van de WWZ. Uit cijfers van het UWV blijkt dat 70% van de uitkeringsgerechtigden, die via een uitzendbureau aan werk komen, dit doet via een uitzendbureau uit het MKB-segment. Dat onze uitzendbureaus zo succesvol zijn, is mede te danken aan de grote mate van flexibiliteit die we via speciale cao-afspraken voor de uitzendbureaus hebben geregeld. Ik denk dat het terugbrengen van de maximale uitzendtermijn tot 78 weken en het inperken van drie naar twee jaar in tijdelijke contracten werken, veel uitkeringsgerechtigden de kans op werk ontneemt. Ook de Raad van State en Centraal Planbureau zijn kritisch: “Het is niet uitgesloten dat de positie van de flexwerkers op onderdelen juist slechter wordt. Dit vanwege een mogelijk kleinere bereidheid van werkgevers om mensen in dienst te nemen”, aldus de Raad in zijn advies.

Het is jammer dat de wet werkgevers en met name uitzendbureaus in een keurslijf dwingt, terwijl het maatwerk vergt om specifieke doelgroepen aan de slag te krijgen. In de wet mis ik speciale afspraken over 65-plussers en de optimale flexibiliteit die nodig is om jongeren, wajongers en langdurig werklozen aan werk te helpen.

 

Nieuwe cao is zorgvuldige overgang

Met onze nieuwe NBBU-cao hebben we een zorgvuldige overgang ingebouwd naar die nieuwe wet Werk en Zekerheid. Het aankomende jaar verandert er voor u nog niet zo veel.

• De rechtspositie van de uitzendkracht blijft vooralsnog gelijk. Vanaf 1 januari 2016 krijgt de uitzendkracht eerder recht op contracten voor bepaalde tijd en wordt de periode van 130 weken teruggebracht naar 78 weken.

• Het is in de NBBU-cao al jaren geregeld dat uitzendkrachten vanaf dag één hetzelfde loon krijgen als de medewerkers in vaste dienst. Daarnaast is er meer aandacht voor scholing en ontwikkeling en stimuleert de cao dat doelgroepen zonder startkwalificatie gerichter worden geholpen om hun arbeidsmarktpositie te versterken.

• De NBBU-cao is de eerste flex-cao waarbinnen afspraken zijn gemaakt over de korte contracten. Er worden vanaf 1 juli 2015 strengere eisen gesteld aan het afsluiten van contracten voor bepaalde tijd gedurende de eerste 78 weken. Na 26 gewerkte weken zal er een minimumduur van 3 uur per contract gelden, waarbij de uitzendkracht altijd recht heeft op minimaal 3 uur loon. Hiermee wordt in deze periode het gebruik van nul-uren contracten niet meer toegestaan, een belangrijke eerste stap.

Arbeidsmarkt van morgen

Mijn oproep aan de senatoren: stuur deze wet terug. Laat het kabinet met een nieuw plan komen. Ze kunnen daarbij gebruik maken van de innovatieve ideeën van studentenwedstrijd Arbeidsmarkt van morgen. Zodat we echt komen tot een inclusieve arbeidsmarkt: daar waar iedereen die wil werken, ook daadwerkelijk kan werken.