Excelleren

Haal meer uit uw mensen

Excelleren in de uitzendbranche

De NBBU heeft meegedaan aan het project 'Excelleren.nu' van MKB-Nederland, gesteund door de ministeries van OC&W en SZW. Doel van het project is dat ondernemers in het MKB meer worden gestimuleerd te investeren in het opleiden van hun medewerkers op de werkvloer. Uit het project is de Excelleerscan ontstaan.

 

Doe de gratis Excelleerscan en weet hoe leergierig uw organisatie is

In slechts 7 minuten inzicht krijgen in de leercultuur binnen uw bedrijf? Dat kan met de gratis Excelleerscan die de NBBU in samenwerking met MKB Nederland op internet heeft geplaatst.

De leercultuur van een bedrijf is de mate waarin een bedrijf zich blijft ontwikkelen. Dit omhelst de mate waarin werknemers worden bijgeschoold maar ook de manier waarop zij naar bijscholing kijken en ermee omgaan. Stimulering van de leercultuur zal een positieve uitstraling hebben op de ondernemingen en het personeel en leiden tot betere bedrijfsresultaten.

Wilt u weten hoe leergierig uw organisatie is? Doe deze scan en in 7 minuten heeft u inzicht in uw bedrijfssituatie. Met een persoonlijk advies in uw mailbox.

Waarom dit project 'Excelleren in de uitzendbranche'?

 

De huidige arbeidsmarkt is dynamisch en concurrerend. Daarbij ontstaat, als gevolg van de vergrijzing, op termijn een fors tekort aan goed en inzetbaar personeel. Slimmer werken, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen zijn sleutelbegrippen om straks het tekort aan arbeidspotentieel op te vangen, maar ook om nu de bedrijfsprestaties te verbeteren. De NBBU wil daarom zijn leden stimuleren (meer) te investeren in het scholen van medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat het een van de beste manieren is om je te onderscheiden in de branche. Opleiden moet dan ook een vanzelfsprekend onderdeel zijn binnen de bedrijven van ál onze leden. Het past bij het lidmaatschap van de NBBU. Vandaar dit project.

Wat houdt het project 'Excelleren in de uitzendbranche' in?

Uitzendbureaus in het MKB-segment beschikken vaak niet over de professionele HRM-deskundigheid. 30 NBBU-leden krijgen daarom gedurende de looptijd van het project 'Excelleren in de uitzendbranche' gratis hands-on hulp op het gebied van HRM en op hún behoeften toegesneden adviezen van ervaren HRM-professionals. Deze professionals zullen de deelnemers op een praktische manier wegwijs maken op het gebied van scholing van hun medewerkers. Doordat de HRM-adviseur met het individuele bedrijf afspraken maakt hopen we snel zichtbare resultaten te boeken.

Wat is het doel van dit project?

Doel van het project is de deelnemende NBBU-leden het nut en rendement van hun investeringen te laten ervaren. Daarnaast wil de NBBU alle overige aangesloten leden laten profiteren van de opgedane praktijkervaringen. Met als uiteindelijk doel dat een leercultuur ook binnen de uitzendbureaus vanzelfsprekend wordt.
Dat de ombuiging naar een lerende organisatie een kwestie is van een lange adem, zal niemand ontkennen. Dat het uiteindelijk leidt tot een win-win situatie voor zowel uitzendonderneming als medewerker, ook. Het bieden van opleiding en scholing is dé manier om medewerkers te boeien en te binden. Daar komt bij dat goed opgeleide medewerkers beter bemiddelbaar zijn en waardevoller voor de inlener, waardoor zij tegen een hoger tarief geplaatst kunnen worden. De investering lijkt zich dan ook uiteindelijk terug te verdienen.

Wie leiden het project vanuit de NBBU?

 

Piet Meij –  specialist arbeidsmarkt en sociale zekerheid
Cor de Koeijer – specialist in sociale verzekeringen, arbeidsrecht en belastingregelingen

 

U kunt met vragen over het project bij hen terecht.

Wat is de looptijd van het project?

Zowel 'Excelleren.nu' als 'Excelleren in de uitzendbranche' lopen tot eind 2011. In 2012 is hier vervolg aan gegeven met de Gratis Excelleerscan op internet. Doe deze scan en in 7 minuten heeft u inzicht in uw bedrijfssituatie. Met een persoonlijk advies in uw mailbox.

Welke organisaties zijn er verder bij betrokken?

MKB Nederland
Op de website excelleren.nu is informatie te vinden over bijvoorbeeld het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan, het voeren van een functioneringsgesprek, de fiscale voordelen van scholing en nog veel meer.

STOOF
Opleidingsfonds STOOF, speelt een belangrijke rol in het project. Uit de Opleidingsmonitor in de Flexbranche bleek dat 85% van de uitzenders geen gebruik maakt van externe subsidies, noch van UWV, noch van gemeenten, noch van O&O fonds STOOF. Een van de doelstellingen van het project is de kennelijk moeizaam te nemen drempel naar de STOOF webportal, waar informatie over alle subsidiemogelijkheden te vinden is, te slechten. Zodat u niet onnodig geld laat liggen als u uw medewerkers opleidt.