• Relevante organisaties

    Websiteadressen van relevante organisaties in de flexbranche

Inspectie-instellingen NBBU-cao

Uitzendsoftware

Voor NBBU-leden is het van groot belang de NBBU-cao voor Uitzendkrachten correct te hanteren en daarmee met succes cao-controles te doorlopen. Goede software is daarbij een onontbeerlijke hulp.

U kunt software op verschillende criteria beoordelen De verschillende aanbieders van software onderscheiden zich in service, prijs, gebruiksgemak, de mate waarin het pakket basis of juist heel uitgebreid is enzovoort. Sommige pakketten doen alleen de frontoffice (waaronder werven, selecteren en plaatsen), andere pakketten doen tevens of uitsluitend de backoffice (waaronder verloning en facturatie). Oriënteert u zich dus goed voordat u een keuze maakt.

Voor uw gemak staat hieronder een lijst met software die de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten heeft geïmplementeerd. De NBBU kan daarbij geen garanties geven voor de volledig juiste inrichting van de pakketten. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een juiste administratie.

Freepack Software
UBplus uitzendsoftware
CTB
MySolution
FlexService
Easyflex
Nocore Flex
CCD Loonadministratie
A-PerfectMatch (APM) – Actief Software
WinSalar
Unit4Agresso
Loon Salarissoftware
Pro-Flexwerk
Microloon (i.c.m. A Perfect Match)
Poolmanager
Recruiter XL (i.c.m. een goedgekeurd verloningspakket)
SCAB Accountants & Adviseurs (applicatie Salaris)
e-Matcher
Akyla

Aangesloten stichtingen

Opleiding en examinering flexbranche

Stichting Examens Uitzendbranche
ARTRA Arbeidsmarkttrainingen
ArmSlag Arbeidsmarkt Opleidingen
Flex-train
Flex Academy
Leidse Onderwijsinstellingen (LOI)

Consultancy gericht op de uitzendbranche

FlexAssets
HoedConsult
Professionals in Flex

Sociale partners

ABU
CNV Dienstenbond
De Unie
FNV Bondgenoten
LBV
MKB Nederland

Overheids- en uitvoeringsinstanties en adviescolleges

UWV
Stichting van de Arbeid (STAR)
Belastingdienst
Sociale Verzekeringsbank
Ministerie van Justitie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Financiën
Sociaal-Economische Raad

Documentcontrole

PG Training
Keesin Documentscan
Identiteitsdocumenten
Ministerie van Justitie, Immigratie en Naturalisatie
Koninklijke Marechaussee
Vreemdeling en Arbeid
IDchecker.nl

Werken in het buitenland

Bureau voor Belgische Zaken
Bureau voor Duitse Zaken
Werken in het buitenland – algemeen

Overige

Flexmarkt
Flexnieuws
Risico-inventarisatie en – evaluatie
ZorgWijzer.nl