• Trends op de flexibele arbeidsmarkt

    Wat zijn de trends op het gebied van de flexibele arbeidsmarkt? Wat doen de leden van de NBBU? En hoe zien die cijfers eruit? NBBU laat het u zien op basis van cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Trends op de flexibele arbeidsmarkt

Wat zijn de trends op het gebied van de flexibele arbeidsmarkt? Wat doen de leden van de NBBU? En hoe zien die cijfers eruit? NBBU laat het u zien op basis van cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

242.000 uitzendkrachten hebben het afgelopen jaar via een NBBU-bureau gewerkt.

De NBBU-leden zenden naar diverse sectoren uit. Klik op de cirkeldiagram voor het overzicht.

De uitzendkrachten van de NBBU-leden verrichten werkzaamheden in diverse beroepen. Klik op de cirkeldiagram voor het overzicht.

De omzet van NBBU-leden ontwikkelt zich beduidend sterker dan de rest van de sector. De verklaring hiervoor is dat het aantal leden van de NBBU sterk groeit en dat gespecialiseerde uitzendbureaus een sterkere groei doormaken dan generieke uitzendbureaus.

De uitzendkrachten van de NBBU-leden werken verdeeld over het hele land, maar de grootste concentratie vinden we in de Randstad.

Daar waar in de crisis de onvoldoende vraag van opdrachtgevers een belemmering was, zien we dat nu het tekort aan uitzendkrachten een belemmerende factor is.