• Visie NBBU Duurzame Inzetbaarheid

    Werknemers binden en boeien. Carrières zien op de lange termijn. Duurzame Inzetbaarheid volgens de NBBU.

Werknemers binden en boeien. Carrières zien op de lange termijn. Dat is de visie van de NBBU op Duurzame Inzetbaarheid. Door zich hier op te richten maken bemiddelingsbureaus, uitzendorganisaties en andere intermediairs zich relevant voor de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Bij de NBBU kunnen ze terecht voor advies en ondersteuning op dit terrein.

Mensen zijn gelukkig op hun werk als ze kunnen doen waar ze goed in zijn, als de stress van taken die hen minder liggen beperkt blijft en hun baan voldoende uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Door deze aspecten centraal te stellen, kunnen intermediairs bedrijven competent, gemotiveerd personeel leveren, en werknemers perspectieven en zekerheid bieden.

Cruciaal bij Duurzame Inzetbaarheid is persoonlijk contact. Intermediairs moeten verder kijken dan een LinkedIn-profiel. Ze moeten een beeld krijgen van de mens achter het cv. Kennis en vaardigheden kunnen immers worden bijgebracht. Bedrijven zijn vooral gebaat bij nieuwe collega’s die passen binnen hun organisatie.

Waar ben je goed in? Waar wil je beter in worden? Waar zie je jezelf over vijf jaar? Deze vragen stellen bij instroom, doorstroom en uitstroom, geeft een intermediair inzicht in een werknemers karakter, capaciteiten en ambities. Iemand met de potentie tot leidinggevende kan zo werk krijgen waar deze vaardigheden verder kunnen worden ontplooid. Iemand die zich niet thuis voelt in de commercie, kan zijn plek vinden in het onderwijs.

In het kader van een convenant met MKB-Nederland heeft de NBBU 27 leden begeleid bij het  ontwikkelen van assessments, gesprekstechnieken en monitoren. De NBBU levert hierbij tools die HR-processen automatiseren en die inzicht geven in zowel persoonlijkheden als groepsdynamiek.

Ook zijn er tools die helpen bij het stimuleren van een gezonde werkomgeving. Dit levert niet alleen minder ziekteverzuim op, maar is ook een langetermijninvestering in de vitaliteit van werknemers. Resultaten van deze pilot wil de NBBU benutten bij toekomstige Duurzame Inzetbaarheid-projecten.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een ontwikkeling die niet zal omkeren. Als zowel werknemers als werkgevers verder kijken dan naar het hier en nu, maar ook naar de toekomst van hun bedrijf, hun vakgebied en hun persoonlijke ontwikkeling, kunnen flexibiliteit en zekerheid samengaan en een prettige, stimulerend en productieve werkomgeving opleveren.

Dit is wat de NBBU nastreeft met Duurzame Inzetbaarheid.